Walentynki w Grupie 3 - 4 latków [12 luty 2016]

Walentynki cieszą się coraz większą popularnością wśród dzieci. Maluchy z wielką radością wycinają papierowe serca i wykonują walentynkowe laurki. Każdy człowiek lubi czuć się kochanym i docenianym. Maluchy też mają swoje pierwsze, przedszkolne czy wczesnoszkolne miłości. Warto zatem sprawić, by najmłodsi też poczuli walentynkowy klimat.  W dniu 12.02.2016r. Przedszkolaki z grupy 3 – 4 latków, zanim rozpoczęły wesołe zabawy, rozmawiały  na temat Walentynek, dnia, w którym obdarowuje się ukochaną osobę drobnym upominkiem, czyli tzw. „walentynką”. Dzieci opowiadały o miłości, o tym, kogo kochają, jak postępuje się wobec tych, których kochamy. Przedszkolaki wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami m.in.: szukały drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów bajek, bawiły się papierowymi serduszkami i balonami. Na koniec zabaw każde dziecko otrzymało balonika w kształcie serduszka i serduszkowe  słodkości.  Walentynki w przedszkolu z pewnością można zaliczyć do udanych.

Alina Czarny Marszałek

Zdjęcia TUTAJ:

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Z wizytą w Komparzowie [12 luty 2016]

„Moja babcia i mój dziadek,

to wspaniali są dziadkowie.

Dziadek mnóstwo zna zagadek,

babcia bajkę ci opowie.

Bo na świecie nie znajdziecie ,

takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada

moja babcia i mój dziadek”.

W dniu 7 lutego br. na zaproszenie Pani sołtys wsi Komparzów, Julianny Fornal oraz Zespołu Ludowego „Ale Babki”, zuchy i harcerze wraz z aktywem bibliotecznym z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku wystąpili w świetlicy wiejskiej w Komparzowie w przedstawieniu pt.” Bajki z humorem”. Dzieci wystąpiły na wiejskiej imprezie z okazji „ Dnia Babci i Dziadka”.

Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, iż to dziadkowie opowiadają najwspanialsze bajki na świecie. Tym razem  jednak to uczniom przypadła ta rola. Młodzi aktorzy wprowadzili seniorów w bajkowy świat inscenizując bajki „ Królewna Śnieżka” oraz „Kopciuszek”.  

Publiczność była pod ogromnym wrażeniem talentu aktorskiego młodych artystów nagradzając ich gromkimi brawami. Takie chwile na długo pozostają w pamięci.

Aleksandra Skórnicka, Małgorzata Walasek

Zdjęcia TUTAJ:

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

OBOWIĄZEK SZKOLNY OD ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 [10 luty 2016]

Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Obo­wią­zek szkol­ny dziec­ka roz­poczy­na się z po­cząt­kiem roku szkol­ne­go w roku ka­len­darzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy 7 lat. Na wnio­sek ro­dzi­ców naukę w szko­le pod­sta­wowej może roz­począć dziec­ko, które w danym roku ka­len­darzo­wym koń­czy 6 lat. Dy­rek­tor szko­ły przyj­mu­je dziec­ko do klasy pierw­szej, je­żeli dziec­ko: ko­rzy­sta­ło z wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego w roku szkol­nym po­prze­dza­ją­cym rok szkol­ny, w któ­rym ma roz­począć naukę w szko­le pod­sta­wowej albo po­sia­da o­pi­nię o moż­li­wo­ści roz­poczę­cia nauki w szko­le pod­sta­wowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – ponownie rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej.

Dzie­ci u­ro­dzone w pierw­szej po­łowie 2008 r., które w roku szkol­nym 2015/2016 u­częsz­czają do klasy drugiej szko­ły pod­sta­wowej, na wnio­sek ro­dzi­ców, zło­żony w ter­mi­nie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkol­nym 2016/2017 kon­ty­nu­ować naukę w kla­sie drugiej szko­ły pod­sta­wowej. Dziec­ko, któ­re­go ro­dzi­ce zło­ży­li wnio­sek, o któ­rym mowa po­wy­żej, w roku szkol­nym 2015/2016 kon­ty­nu­ują naukę w kla­sie drugiej szko­ły pod­sta­wowej, z tym że w tym roku szkol­nym nie pod­le­ga ono kla­sy­fi­kacji rocz­nej i pro­mowa­niu do klasy drugiej szko­ły pod­sta­wowej oraz nie o­trzy­mu­je świa­dec­twa szkol­ne­go pro­mocyj­ne­go.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Niech żyje Bal!!! [10 luty 2016]

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe.  Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. W dniu 09.02.2016r. w grupie 3 – 4 latków przy Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku  odbył się bal karnawałowy. Tego dnia  już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, w sali przedszkolnej można było spotkać wróżki, królewny, motylka, żołnierzy, kowbojów , ... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Zabawom i szaleństwom przy muzyce nie było końca, a w dodatku czekał  na dzieci słodki upominek od Rady Rodziców. Do domów wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni - już teraz wymyślają pomysły na następne karnawałowe przebrania!

Alina Czarny Marszałek

Zdjęcia TUTAJ:

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Zabawa Choinkowa w Naszej Szkole (Zdjęcia) [09 luty 2016]

Klasy 0-III: Zdjęcia TUTAJ:

Klasy IV-VI: Zdjęcia TUTAJ:


Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Zwycięstwo Naszych Siatkarek w Dobromierzu [08 luty 2016]

Reprezentacja Dziewcząt ZPS Kluczewsko zwyciężyła w IX Turnieju Mini - Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZPS w Dobromierzu. W zawodach, które odbyły się 8 lutego w Dobromierzu wzięły udział następujące drużyny: SP Gowarczów, SP Fałków, ZPS Komorniki, ZPS Kluczewsko oraz gospodynie ZPS Dobromierz. Rozgrywki toczyły się systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów (sety do 20 pkt., tie-break do 10 pkt.). Nasze Siatkarki dzięki zwycięstwom we wszystkich spotkaniach zapewniły sobie końcowy triumf w całym Turnieju.

Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiają się następująco:

Kluczewsko – Dobromierz 2:0 (20:13; 20:11), Fałków – Gowarczów 2:0 (20:8; 20:8), Komorniki – Dobromierz 0:2 (10:20; 5:20), Kluczewsko – Fałków 2:0 (20:17; 20:10), Komorniki – Gowarczów 0:2 (7:20; 5:20), Dobromierz – Fałków 0:2 (7:20; 15:20), Gowarczów – Kluczewsko 0:2 (9:20; 9:20), Komorniki – Fałków 0:2 (3:20; 4:20), Gowarczów – Dobromierz 2:1 (4:20; 20:18; 13:11), Komorniki – Kluczewsko 0:2 (3:20; 11:20).

Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. ZPS KLUCZEWSKO, 2. SP Fałków, 3. SP Gowarczów, 4. ZPS Dobromierz, 5. ZPS Komorniki.

Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami i pucharami, które wręczył Dyrektor ZPS Dobromierz – pan Robert Dzierzgwa oraz pan Sebastian Olczyk.

Reprezentacja ZPS Kluczewsko w Turnieju zagrała w składzie: Olga Tyszer (kpt.), Oliwia Kubis, Emilia Nowakowska, Martyna Dudek, Angelika Borkowska, Iga Bańcer, Kinga Walasek, Angelika Borkowska, Karolina Jamróz, Karolina Jambor, Wioleta Kuliś, Paulina Liczberska. Opiekun – p. Tomasz Dębowski

Zdjęcia z Turnieju: TUTAJ:

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Zabawa Choinkowa [06 luty 2016]

Zabawa Choinkowa

W dniu 9 lutego (wtorek) w Naszej Szkole odbędzie się Zabawa Choinkowa.

Dzieci z klas najmłodszych w godzinach dopołudniowych.

Klasy IV - VI od 16:00 do 19:00

Serdecznie zapraszamy.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

WYWIADÓWKA [01 luty 2016]

WYWIADÓWKA

W dniu 4 lutego 2016r. (czwartek) o godzinie 16:00

w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Kluczewsku odbędzie się WYWIADÓWKA.

Serdecznie zapraszamy.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Sprawozdanie z Działalności Samorządu Uczniowskiego za I Semestr 2005/2016 [01 luty 2016]

Działalność  Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 przebiegała zgodnie z planem ustalonym przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Praca charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączenia się w życie szkoły.

Pierwszym etapem naszej pracy były  wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które odbyły się we wrześniu 2015 roku oraz ustalenie planu pracy.

Dokonano podziału członków na następujące sekcje:

  • kulturalno-rozrywkową
  • redakcyjną
  • gospodarczą.

We wrześniu z  okazji Dnia Chłopaka  zorganizowano konkurs na „Najsympatyczniejszego chłopca” w każdej z klas I-III i IV-VI. Zwycięzców nagrodziliśmy upominkami.

W październiku wspólnie z biblioteką szkolną przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez MEN pt. „Książki naszych marzeń” nagrywając filmik pt. „Książka najlepszym sposobem na nudę”. Pokryliśmy koszt filmiku w kwocie 200zł.

Wzorem lat ubiegłych w listopadzie delegacja SU wraz harcerzami  złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach poległych za Ojczyznę  oraz wzięliśmy udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Kluczewsku.

25 listopada wraz z harcerzami zorganizowaliśmy  dyskotekę andrzejkową, na której przeprowadziliśmy konkurs wyboru „Mistera Szkoły”.

Samorząd Uczniowski chętnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i przeprowadza je na terenie naszej szkoły.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie wsparli  Fundację „Jesteśmy Blisko” w akcji charytatywnej „Serduszko puka w rytmie cza-cza…” przekazując kwotę 250,21 złotych dla dzieci z wadami serca.

W ramach akcji „Spełniamy marzenia” przygotowaliśmy mikołajkową paczkę dla dziecka z okolic Włoszczowy w kwocie 280 złotych. Zakupiliśmy obuwie sportowe „Adidas”, plecak „Puma” i słodycze. Prezent został wręczony  6 grudnia. Dzięki naszemu zaangażowaniu w powyższą akcję,  uczennica naszej szkoły także otrzymała prezent mikołajkowy.

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasz Dom” przystąpiliśmy do XVI Ogólnopolskiej Edycji „Góry Grosza”, której cel pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. Zebraliśmy na ten cel 153,98 złotych.

Od lat wspieramy Stowarzyszenie „Sursum Corda” sprzedając „Świąteczne kartki dobroczynne”, z których dochód przeznaczony jest dla osób chorych i niepełnosprawnych. Udało nam się rozprowadzić czterdzieści z pięćdziesięciu kart.

Cały czas trwa akcja „Wkręć się w pomaganie” mająca na celu pokrycie kosztów leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek.

7 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole mikołajki. Samorząd Uczniowski zaangażował się w przygotowanie przedstawienia o Świętym Mikołaju przybliżając wszystkim jego historię. Podobnie jak w  roku ubiegłym, zaproponowaliśmy, aby tego dnia uczniowie założyli czerwone czapeczki-symbole Św. Mikołaja. Mikołaj i jego pomocnicy w rolę których wcielili się uczniowie gimnazjum mieli tego dnia bardzo dużo pracy, musieli obdarować słodkimi upominkami wszystkie dzieci w naszej szkole.

18 grudnia,  członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz harcersze  wzięli udział w przedstawieniu  pt. „ Niekończąca się historia”, które  wprowadziło społeczność uczniowską w czas oczekiwań na jedne z najpiękniejszych świąt w roku.

Przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie S.U zorganizowali sprzedaż własnoręcznie wykonanych szopek bożonarodzeniowych. Pozyskane pieniądze  w kwocie 140,00 zł przeznaczono na bieżące wydatki.

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę konstruktywnego zagospodarowania uczniom wolnego czasu, dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi, wdrożenie do gospodarności, dbałości o swoje i cudze rzeczy, o estetykę pomieszczeń, umiejętność prowadzenia działalności samorządowej oraz dostrzeganie wpływu wartości związanych z kulturą i tradycją naszego regionu.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie możemy stwierdzić, iż prace zaplanowane na I półrocze zostały zrealizowane. Wzięło  w nich udział wielu uczniów naszej szkoły. Samorząd Uczniowski stwierdza, że prawa uczniowskie były w naszej szkole przestrzegane.

Opiekun SU ZPS Kluczewsko: Aleksandra Skórnicka

Przewodznicząca SU ZPS Kluczewsko: Natalia Gusta

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Aktywne Ferie w ZPS Kluczewsko [27 styczeń 2016]

Uczniowie Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku podczas pierwszego tygodnia ferii zimowym mieli okazję uczestniczyć w wielu atrakcyjnych zajęciach zorganizowanych przez placówkę.

Codziennie przez 4 godziny zarówno chłopcy jak i dziewczęta uczestniczyli w zajęciach mini-siatkówki, które odbywały się w hali sportowej.

Dla chętnych uczniów zorganizowane były także różnego rodzaju quizy i zabawy związane z językiem angielskim oraz zajęcia komputerowe z zakresu programowania  scratch. Spotkanie to miało na celu przygotowanie uczniów klas V do zajęć  w ramach programu „Mistrzowie kodowania”, który realizowany będzie w przyszłym roku szkolnym.

W dniu 20 stycznia zorganizowano wyjazd na basen „Nemo”, gdzie uczniowie pod opieką ratowników i opiekunów mogli korzystać ze wszystkich atrakcji pływalni oraz miło spędzić czas na wspólnych zabawach w wodzie. Był to dobry sposób na odpoczynek oraz integrację grupy.

Najmłodsi uczniowie z klasy I wybrali się do gospodarstwa agroturystycznego „DANIELÓWKA” w Ciemiętnikach. Na miejscu czekało na dzieci spotkanie z danielami, których liczne stado jest hodowane przez właścicielki. Zwierzęta szybko przybiegły do przybyłych gości zwiedzione możliwością zjedzenia jakiegoś przysmaku. Kontakt z nimi oraz możliwość ich karmienia sprawiły dzieciom ogromną frajdę.                       

Następną atrakcją były zajęcia z animatorką zabaw dla dzieci. Najpierw pod jej kierunkiem wykonały karnawałowe czapeczki, a później uczestniczyły w licznych zabawach tanecznych i sprawnościowych. Po świetnej zabawie był czas na wspólny obiad. Pierwszoklasiści pełni wrażeń niechętnie wracali do domu.

21 i 22 stycznia odbywały się również zajęcia w szkole. Dzieci wykonały laurki dla swoich dziadków. Rozwijały spostrzegawczość i logiczne myślenie podczas gier dydaktycznych, układanek i zabaw tematycznych. Wspólnie spędzony czas zintegrował dzieci i uatrakcyjnił czas wolny od nauki.

Aktywne ferie w ZPS Kluczewsko zostały zakończone wyjazdem do kina w Kielcach, gdzie uczniowie naszej szkoły, mieli okazję obejrzeć premierowy pokaz filmu animowanego „Alvin i wiewiórki - Wielka wyprawa”.

W związku z tym iż rok 2016 został ogłoszony „Rokiem Henryka Sienkiewicza”, jako drugi punkt wycieczki zaplanowano zwiedzanie pałacyku w Oblęgorku. Wizyta ta pozwoliła przybliżyć uczestnikom wycieczki  sylwetkę wybitnego Polaka. Uczniowie z uwagą wysłuchali wielu ciekawostek z życia pisarza oraz mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się autentycznym przedmiotom, które służyły Sienkiewiczowi podczas mieszkania w Oblęgorku. Muzeum zaskoczyło uczniów nie tylko wspaniałymi eksponatami ale również nowoczesnością i bardzo przystępną formą przekazu.

Zajęcia dla uczniów ZPS w Kluczewsku zorganizowali: A. Herczyńska, A. Skórnicka, E. Dumin, M. Walasek, M. Krzysztoszek, M. Lipniak. M. Auguścik – Osicka, U. Jeziorska, T. Dębowski.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w „Aktywnych Feriach”, których celem było zaproponowanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, innego od preferowanego w dzisiejszych czasach  wielogodzinnego przesiadywania przed komputerem lub telewizorem.

Społeczność szkolna ZPS Kluczewsko składa serdeczne podziękowaniu panu Rafałowi Pałka - Wójtowi Gminy Kluczewsko za bezpłatne udostępnienie autokaru na wyjazdy, które były zorganizowane podczas ferii.

Zdjęcia: TUTAJ:

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Czystą wodą gaś pragnienie [22 styczeń 2016]

Wiemy, że dorosły człowiek powinien wypijać ok. 1,5 litra wody dziennie. Jednak z zastosowaniem tej wiedzy w praktyce bywa różnie. Woda jest dostarczana do organizmu wraz ze spożywanymi posiłkami. Część wody powstaje w organizmie na skutek przemian metabolicznych. O ilości wody, którą należy wypić informuje pragnienie. Aby zaspokoić pragnienie dziecko ma do wyboru wodę, soki, napoje, napary. Wraz ze słodzonymi napojami do organizmu dziecka dostarczane są różne substancje dodatkowe: środki konserwujące, barwniki, sztuczne środki słodzące, aromaty oraz cukry proste, czyli dodatkowe kalorie. Dlatego nie powinny być one podstawowym sposobem gaszenia pragnienia dzieci. Picie nadmiernej ilości słodkich napojów może powodować zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (substancje dodatkowe), nadmierne przyrosty masy ciała (cukier), działać szkodliwie na szkliwo, obniżać łaknienie. Dorośli powinni dawać dzieciom dobry przykład i całkowicie wyeliminować z domowego menu słodkie i sztucznie barwione napoje.

Do picia czystej wody zostały przekonane dzieci podczas warsztatów, gdzie miały okazję obejrzeć krótki film oraz degustować różne rodzaje wód mineralnych i źródlanych.

Zdjęcia: TUTAJ:

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Ruch na co dzień [22 styczeń 2016]

Hasło, „ruch na co dzień”, jest zachętą do aktywności fizycznej, ćwiczeń, rekreacji. Do aktywności ruchowej wliczyć tu można drogę pieszo do i ze szkoły, spacer z psem, jazdę na rowerze czy rolkach oraz każdą inną, niż siedzenie, formę działania. W ten sposób istnieje szansa na wyrobienie nawyku aktywnego wypoczynku, z czego szczególnie cenny będzie czas spędzony na świeżym powietrzu.

Pomimo tego iż uczniowie naszej szkoły są bardzo aktywni i nie trzeba im uświadamiać wartości zdrowotnych uprawiania sportu, pragnąc umilić czas naszym dzieciom zorganizowane zostały dwa wyjazdy na basen Nemo we Włoszczowie.

Zdjęcia: TUTAJ:

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Pomagamy naszym skrzydlatym przyjaciołom [22 styczeń 2016]

Już od połowy września zaczynają przybywać do Polski pierwsi zimowi skrzydlaci goście. Docierają oni do nas ze Skandynawii, krajów nadbałtyckich, Rosji, a nawet z Syberii. Ostatni pojawiają się w Polsce w grudniu. Zima to ciężki  czas dla ptaków.  Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia pod śniegową pierzynką, a poszukiwania na mrozie pochłaniają ich cenną energię. Wielu ptakom nie udaje się przetrzymać trudnych zimowych warunków- niskiej temperatury i opadów. Aby pomóc im w przetrwaniu można je dokarmiać.  Taką inicjatywę podjęli harcerze z Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Kluczewsku. Uczniowie rozwiesili na placu szkolnym tzw. „pyzy”- pokarm dla ptaków. Dzieci wiedzą, że decydując się na dokarmianie, muszą robić to regularnie, ponieważ ptaki szybko przyzwyczajają się do darmowej stołówki i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne. Dlatego harcerze zobowiązali się dbać o ptasią stołówkę, aż do wiosny.  W działaniach tych drużyna otrzymała wsparcie od Pana leśniczego Macieja Warzyńskiego, który dostarczył pokarm,  za co serdecznie dziękujemy.

Opiekun drużyny harcerskiej

Aleksandra Skórnicka

Zdjęcia: TUTAJ:

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Ferie'2016 w ZPS Kluczewsko [14 styczeń 2016]

Harmonogram zajęć dla uczniów ZPS Kluczewsko

podczas Ferii Zimowych'2016

TERMIN GODZINY ZAJĘCIA GRUPA PROWADZĄCY

18.01.2016r.

PONIEDZIAŁEK

09:00 - 11:00

Zajecia Sportowe

(Piłka Siatkowa)

Chłopcy Tomasz Dębowski
11:00 - 13:00

Zajęcia Sportowe

(Piłka Siatkowa)

Dziewczęta Tomasz Dębowski

19.01.2016r.

WTOREK

09:00 - 11:00

Zajecia Sportowe

(Piłka Siatkowa)
Chłopcy Tomasz Dębowski
11:00 - 13:00

Zajecia Sportowe

(Piłka Siatkowa)
Dziewczęta Tomasz Dębowski

20.01.2016r.

ŚRODA

Wyjazd do "Danielówki" Klasa I Agnieszka Herczyńska
11:00 - 13:00

Zajecia Sportowe

(Piłka Siatkowa)
Chłopcy Tomasz Dębowski
15:30 - 18:30

Wyjazd na Pływalnię

"Nemo" do Włoszczowy

Dziewczęta

Chłopcy

Tomasz Dębowski

Ewelina Dumin

Aleksandra Skórnicka

21.01.2016r.

CZWARTEK

09:00 - 11:00 Język Angielski

Dziewczęta

Chłopcy

M. Auguścik - Osicka

Małgorzata Ławińska

09:00 - 11:00 Zajęcia Komputerowe

Dziewczęta

Chłopcy

M. Krzysztoszek

M. Lipniak

11:00 - 13:00

Zajecia Sportowe

(Piłka Siatkowa)
Dziewczęta Tomasz Dębowski

22.01.2016r.

PIĄTEK

09:00 - 11:00

Zajecia Sportowe

(Piłka Siatkowa)
Chłopcy Tomasz Dębowski
11:00 - 13:00

Zajecia Sportowe

(Piłka Siatkowa)
Dziewczęta Tomasz Dębowski
Wycieczka do Kielc i okolic

Dziewczęta

Chłopcy

Ewelina Dumin

M. Krzysztoszek

Alesandra Skórnicka

M. Walasek

 
Wszystkim uczestnikom życzymy aktywnego i udanego wypoczynku!
Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Promujemy walkę z rakiem [14 styczeń 2016]

„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

W dniu 13 stycznia 2016r. w naszej szkole pani pielęgniarka Elżbieta Kotlińska przeprowadziła prelekcje dla dzieci na temat „Szkodliwości palenia papierosów dla palących i niepalących”.

Dzieci dowiedziały się jak niebezpieczne dla ich zdrowia jest wdychanie dymu nikotynowego, czyli bierne palenie. Dym papierosowy zawiera ponad 4000 substancji chemicznych, w tym aż 40 związków rakotwórczych.

Bierne palenie niesie za sobą identyczne skutki zdrowotne, co aktywne palenie papierosów. Specjaliści odnotowują wiele przypadków zachorowań na choroby odtytoniowe wśród osób, które nigdy nie paliły tytoniu.

Drodzy rodzice! Jeszcze nie jest za późno, aby rzucić palenie! Rzuć palenie dla swoich najbliższych. Chroń swoje dzieci!

Urszula Jeziorska

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Statystyki:
Wszystkich news'ów: 291 | Wszystkich kategorii: 1 |
Najnowszy news: Walentynki w Grupie ... | Najczęściej czytane: Przekaż 1% podatku [6567]