Losowy obrazek

OrganizacjaDrukuj

Wychowawca Przedszkola (Grupa 0 "A"): mgr Anna Błotnicka
Wychowawca Przedszkola (Grupa 0 "B"): mgr Agnieszka Piskorek
Wychowawca Przedszkola (Grupa młodsza 3-4 latki): mgr Alina Czarny Marszałek

Organizacja

Placówka zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.30 do 16.00. Dzieci korzystają z trzech posiłków:

 • 09:00- śniadanie  
 • 11:10 - obiad (I danie)    
 • 13:30 –obiad (II danie) 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat. Funkcjonują trzy oddziały. Jesteśmy otwarci na środowisko, bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i ekologicznych.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 06.30 – 08.30 – schodzenie się dzieci do sali, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne wg pomysłów własnych lub przy udziale nauczyciela; rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci;
 • 08.30 – 09.05 – czynności opiekuńcze, higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania, śniadanie, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe;
 • 09.05 – 09.20 – zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, przy wykorzystaniu materiałów i środków dydaktycznych; gry i zabawy edukacyjne;
 • 09.20 – 10.00 – zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci;
 • 10.00 - 11.10 - swobodne gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, ćwiczenia gimnastyczne, dobór zajęć jest uzależniony od pogody;
 • 11.10 – 11.45 – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą, przygotowanie do obiadu, obiad, wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami;
 • 11.45 – 12.30 – zabawy relaksacyjne, słuchanie utworów literackich, zabawy tematyczne, organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach plastycznych, techniczno – konstrukcyjnych i umuzykalniających;
 • 12.30 – 13.00 – czynności organizacyjno – porządkowe, rozchodzenie się dzieci zapisanych na 5-godzinny pobyt w przedszkolu, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym;
 • 13.00 – 16.00 – zajęcia dodatkowe;