Rozwój infrastruktury...Drukuj

W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku realizowany jest projekt pn. „Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko” w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0078/16-00. W ramach projektu Gmina Kluczewsko przekazała do Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku:

Pracownia metamatyczno – informatyczna: Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych z tablicą do zawieszenia, tablicę interaktywną i projektor, Prostokątny układ współrzędnych do tablic magnetycznych, sucho-ścieralnych, zestaw akcesoriów do tablicy, mobilną obrotową tablicę szklaną sucho-ścieralną, laptopy, projektor, zestaw Wonder;

Pracownia przyrodnicza: Mikroskopy, tellurium automatyczne, kompasy, plansze interaktywne, globusy, zestaw multimedialny laptopy;

Pracownia matematyczna: domina matematyczne, stojaki i plansze, kalkulatory, Zestaw Wonder.

W ramach projektu zostało również wybudowane przy szkole boisko wielofunkcyjne tak potrzebne naszym dzieciom i młodzieży.

Całość projektu zamknęła się kwotą: 749350,72