Inicjatywy UczniówDrukuj

INICJATYWY UCZNIÓW

Samorząd Uczniowski w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji oraz imprez szkolnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Większość z nich jest już stałym elementem działalności, inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności uczniowskiej oraz organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.  

W realizowaniu inicjatyw uczniowskich  pomaga prężny samorząd uczniowski, otwarci na współpracę, kreatywni uczniowie, nauczyciele z indywidualnym podejściem do ucznia oraz dobry klimat w szkole (otwartość, zaufanie, partnerstwo). 

 

Działania wynikające z  inicjatywy naszych uczniów

w roku szkolnym  2018/2019

 

W tym szczególnym dla naszej szkoły roku jubileuszowym oraz nadania
Imienia Św. Jana Pawła II, mottem są słowa naszego patrona:

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
     ażeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
     o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał ... 
     [...] o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

Św. Jan Paweł II

Na początku roku szkolnego braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata", której celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz
ochrony środowiska.
We wrześniu z  okazji Dnia Chłopaka w klasach starszych  zorganizowaliśmy dyskoteki szkolne. W tym samym miesiącu harcerze oraz uczniowie należący do Dziecięco – Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyli po raz drugi w Dniach Otwartych Muzeum Ziemi Włoszczowskiej w Seceminie, gdzie harcerz z naszej szkoły zajął II miejsce w powiatowych zawodach latawcowych.

Przedstawiciele SU i harcerze brali czynny udział w przygotowaniach do obchodów 100- lecia Naszej Szkoły połączonego z obchodami setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wzorem lat ubiegłych 11 listopada delegacja SU wraz z harcerzami  złożyła kwiaty, zapaliła znicze na grobach poległych za Ojczyznę  oraz wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Kluczewsku.

Samorząd współpracuje z Biblioteką Szkolną oraz Drużyną harcerską. Owocem tej współpracy są następujące działania:

 • Przygotowanie akademii pod hasłem „ 100- lecie Naszej Ojczyzny 100- leciem Naszej Szkoły”
 • Dzień Pluszowego Misia połączony z Dniem Wolontariatu Szkolnego (przygotowanie przedstawienia pt. „Jarzębinka” ukazującego istotę pomagania potrzebującym).
 • Przygotowanie ilustracji do tomiku wierszy pt. „Szkolna wierszykarnia”- autorstwa uczniów należących do DMDKK.
 • Andrzejki w klasach pierwszych i przedszkolu.
  • Mikołajki. Podobnie jak w  roku ubiegłym zaproponowaliśmy, aby tego dnia uczniowie założyli czerwone czapeczki- symbol Mikołaja. Mikołaj i jego pomocnicy w rolę których wcielili się uczniowie gimnazjum mieli tego dnia bardzo dużo pracy, musieli obdarować słodkimi upominkami wszystkie dzieci w naszej szkole.
  • Występ patriotyczny pt. „Barwy naszej Ojczyzny” rozpoczynający Dni Otwarte Muzeum Ziemi Włoszczowskiej w Seceminie,
  • Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, w który włączyła się biblioteka, świetlica
   oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem wychowawców.
  • IV Rejonowego Konkurs Recytatorski pt. „Święty Jan Paweł II - Papież, wybitny Polak, poeta i pisarz”
   •  
   • Występ pantomimiczny pt. „Opowieść o Karolu Wojtyle” przygotowany z okazji Nadania Imienia św. Jana Pawła II naszej szkole.

Byliśmy inicjatorami szkolnych obchodów Dnia Kobiet włączając do organizacji występu klasy pierwsze, drugie i przedszkole.

Uczniowie działający w wolontariacie szkolnym pod opieką nauczycieli organizowali wiele działań na rzecz pomocy innym.

 

Mottem, którym się kierują są słowa naszego patrona św. Jana Pawła II:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

 • Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dom przystąpiliśmy do XIX Ogólnopolskiej Edycji Góry Grosza, której cel pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.
 • Wspieramy także fundację Pomóż i Ty rozprowadzając cegiełki na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.
 • Cały czas trwa akcja Wkręć się w pomaganie  mająca na celu pokrycie kosztów leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zbiórkę plastikowych zakrętek.
 • Jak co roku braliśmy udział w akcji Spełniamy marzenia.

 

Samorząd Uczniowski przez okres trwania przygotowań do nadania imienia naszej placówce, pozyskiwał sponsorów sztandaru.  Podczas Uroczystego Nadania Imienia św. Jana Pawła II Rada Rodziców przekazała sztandar przedstawicielom naszej społeczności. W trakcie tej uroczystości przewodniczący SU także wbijał „pamiątkowy gwóźdź”.

Dziękujemy nauczycielom, wychowawcom, bibliotece szkolnej, świetlicy szkolnej oraz uczniom i  rodzicom za włączenie się w kiermasz bożonarodzeniowy.  Środki pozyskane ze sprzedaży ozdób zostały przeznaczone na sfinansowanie rabaty różanej, na której zamieszczony został kamień z tablicą upamiętniającą nadanie Imienia Św. Jana Pawła II Naszej Szkole.

Działalność Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny rozbudzała zainteresowania  uczniów sprawami szkolnymi poza zajęciami dydaktycznymi aktywizując ich do organizowania i uczestniczenia w wydarzeniach szkolnych. Uczniowie mieli  możliwość wysuwania inicjatyw, propozycji zmian w szkole (wniosków) i współdecydowania o sprawach dotyczących społeczności szkolnej.  Rozwijali zainteresowania, realizowali pasje – każdy mógł coś wnieść do społeczności szkolnej jednocześnie robiąc to, co lubi. Nasza szkoła jest  wspólnotą, co pozytywnie wpływa na relacje uczniów z nauczycielami. To wszystko doskonale wpisuje się  w misję współczesnej szkoły oraz program wychowawczo-profilaktyczny naszej placówki.

 

                                                                             Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

                                                                                                        Aleksandra Skórnicka

Małgorzata Stróżykowska

                                                              Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:              

Kamil Grygiel

 

 

Działania wynikające z  inicjatywy naszych uczniów

roku szkolnym  2017/2018

We  wrześniu braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata. Z  okazji Dnia Chłopaka w klasach starszych  zorganizowaliśmy dyskotekę szkolną, oraz wybory Mistera Szkoły. W tym samym miesiącu harcerze oraz uczniowie należący do Dziecięco – Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyli w Dniach Otwartych Muzeum Ziemi Włoszczowskiej w Seceminie.

Wzorem lat ubiegłych 11 listopada delegacja SU wraz z harcerzami  złożyła kwiaty, zapaliła znicze na grobach poległych za Ojczyznę  oraz wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Kluczewsku.

Samorząd współpracuje z Biblioteką Szkolną oraz Drużyną harcerską.
Owocem tej współpracy są następujące działania:

 • III Rejonowy Konkurs Recytatorski pt. „Otuleni jesienią”. Ufundowaliśmy poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów.
 • Dzień Pluszowego Misia.  Podczas uroczystości przekazaliśmy pluszaki  Fundacji Jesteśmy Blisko. Maskotki trafiły do dzieci z domów dziecka.
 • Andrzejki w klasie III i przedszkolu.
 • Szkolny Dzień bez Przemocy. Nauczyciele i uczniowie naszej placówki zgodnie podkreślają, że taki dzień jest w szkole bardzo potrzebny i na pewno zapisze się na stałe w naszym kalendarzu. Nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok pamiętajmy, że:

każdy z nas jest inny,

wszyscy jesteśmy ważni i potrzebni,

pamiętajmy o tym, aby uszanować innych,

starajmy się żyć tak, aby innym było z nami dobrze.

 • Mikołajki. Podobnie jak w  roku ubiegłym zaproponowaliśmy, aby tego dnia uczniowie założyli czerwone czapeczki-symbole św. Mikołaja. Mikołaj i jego pomocnicy w rolę których wcielili się uczniowie gimnazjum mieli tego dnia bardzo dużo pracy, musieli obdarować słodkimi upominkami wszystkie dzieci w naszej szkole.
 • Przedstawienie świąteczne pt. „Świąteczny czas“. Przedstawienie to zaprezentowaliśmy także społeczności lokalnej podczas spotkania wigilijnego seniorów. Z tej okazji własnoręcznie przygotowaliśmy ażurowe bombki dla wszystkich gości spotkania wigilijnego.
 • Wspólnie z harcerzami oraz uczniami należącymi do DMDKK  bierzemy udział
  w warsztatach pantomimy z doświadczonym aktorem, instruktorem z Krakowa
  p. Tadeuszem Dylawerskim, który w czasie trzech spotkań przeprowadzi dwunastogodzinne zajęcia. Umiejętności zdobyte podczas warsztatów uczennice zaprezentują w czasie obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz podczas uroczystości nadania imienia naszej szkole.
 • Przygotowując się do udziału w warsztatach  pantomimy uczestniczyliśmy
  w  wycieczce do teatru w Krakowie, podczas której zwiedzaliśmy Stare Miasto oraz obejrzeliśmy sztukę pantomimiczną pt. „Gino i Suzi”.
 • Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy dwa wyjazdy do Kielc na lodowisko, parku trampolin i kina.
 • Występ patriotyczny pt. „Barwy naszej Ojczyzny”, rozpoczynający Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt.
 • Przedstawienie z okazji Dnia Kobiet.
 • Konkurs ekologiczny „Kto przyrodę szanuje, ten odpady segreguje i Ziemię ratuje”.
 • Konkurs pt. „ Portret przyszłego patrona naszej szkoły- Jana Pawła II”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
 • Konkurs na najładniejszą kartę wielkanocną.
 • Wycieczka do Lipiec Reymontowskich, na której uczniowie zwiedzili miejsca, gdzie żył i tworzył Władysław Reymont.
 • W maju podczas Parady Schumana,  uczennice z SU i DMDKK reprezentując Polskę w tańcu patriotycznym pt. „Barwy naszej Ojczyzny” zajęły I miejsce spośród 15.
 • Ten sam taniec uczennice zaprezentowały na Festynie Rodzinnym oraz podczas spotkania integracyjnego seniorów naszej gminy w Dobromierzu.
 • Przedstawicielki SU oraz trzecioklasiści przygotowali występ artystyczny na spotkanie z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
  w Bogumiłku.

Samorząd Uczniowski pozyskał fundatorów nagród  na Festyn Rodzinny.

Uczniowie działający w wolontariacie szkolnym pod opieką nauczycieli organizowali wiele działań na rzecz pomocy innym.

Mottem, którym się kierują są słowa św. Jana Pawła II:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

 • Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dom przystąpiliśmy do XVIII Ogólnopolskiej Edycji Góry Grosza, której cel pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.
 • Wspieramy także fundację Pomóż i Ty rozprowadzając cegiełki na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.
 • Cały czas trwa akcja Wkręć się w pomaganie  mająca na celu pokrycie kosztów leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zbiórkę plastikowych zakrętek.
 • W bieżącym roku szkolnym wsparliśmy Fundację Jesteśmy Blisko w akcji charytatywnej Pluszaki.
 • Współpracujemy również z fundacją Przyjazny Świat Dziecka zbierając makulaturę na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą Przywróćmy dzieciom uśmiech.

 

W związku z wyborem   Patrona naszej szkoły-  św. Jan Paweł II Samorząd Uczniowski opracował następujące działania:

 1. Konkurs plastyczny pt. „Portret Jana Pawła II”.
 2. Konkurs wiedzy o patronie Janie Pawle II.
 3. Dzień poświęcony Janowi Pawłowi II- Mój Patron.
 4. Wycieczka do Wadowic- zwiedzanie miejsca narodzin, chrztu oraz szlaków Jana Pawła II.
 5. Konkurs plastyczny „Jana Paweł II- przyjaciel dzieci i młodzieży”.
 6. Konkurs recytatorski Jan Paweł II w poezji.
 7. Wyjazd do kina w Kielcach na projekcję filmu pt. „Karol, człowiek, który został papieżem”.
 8. Czwartkowe czytania z Janem Pawłem II.

 

Przedstawiciele SU,  harcerze oraz uczniowie z Dziecięco- Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki przygotowali spotkanie podsumowujące wspólną pracę podjętą w czasie roku szkolnego 2017/2018.

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę konstruktywnego zagospodarowania uczniom wolnego czasu, dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi, wdrożenie do gospodarności, dbałości o swoje i cudze rzeczy, o estetykę pomieszczeń, umiejętność prowadzenia działalności samorządowej oraz dostrzeganie wpływu wartości związanych z kulturą i tradycją naszego regionu.

 

                                                                             Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

                                                                                                        Aleksandra Skórnicka

Małgorzata Stróżykowska

                                                           Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:              

Aleksandra Teklak

Działania wynikające z  inicjatywy naszych uczniów

w roku szkolnym 2016/2017

 

 We wrześniu z  okazji Dnia Chłopaka  uczniowie zorganizowali dyskotekę szkolną, podczas której rozstrzygnięty został konkurs na „Najsympatyczniejszego chłopca” w klasach IV-VI. 

W ramach kontynuacji akcji „Tu mieszkam, tu sprzątam” podjętej z inicjatywy  Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” uczniowie z naszej szkoły posadzili na placu szkolnym kasztanowca. Przeprowadzone działania miały na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów oraz kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci w codziennym życiu.

Wspólnie z harcerzami przygotowaliśmy akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W listopadzie wraz z uczniami należącymi do Dziecięco Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki przygotowaliśmy inscenizację z okazji Dnia Pluszowego Misia „Pluszowy Miś pomaga dziś” połączoną z Dniem Wolontariatu Szkolnego. Jesteśmy tyle warci, ile sami możemy dać innym to motto, którym kierowaliśmy się  w tym roku szkolnym.

W tym samym miesiącu Samorząd Uczniowski wraz z biblioteką szkolną zorganizował II Rejonowy Konkurs Recytatorski pt. Żyjąc w wolnej Polsce pamiętajmy o tych, którzy o tę wolność walczyli, oddali za nią życie. Podczas uroczystości ufundowaliśmy poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów.

Wzorem lat ubiegłych 11 listopada delegacja SU wraz z harcerzami  złożyła kwiaty, zapaliła znicze na grobach poległych za Ojczyznę  oraz wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Stanowiskach.

25 listopada wspólnie z harcerzami zorganizowaliśmy  dyskotekę z wróżbami i zabawami andrzejkowymi.

6 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole mikołajki. Samorząd Uczniowski zaangażował się w przygotowanie przedstawienia o Świętym Mikołaju przybliżając wszystkim jego historię. Podobnie jak w  roku ubiegłym, zaproponowaliśmy, aby tego dnia uczniowie założyli czerwone czapeczki-symbole Św. Mikołaja. Mikołaj i jego pomocnicy w rolę których wcielili się uczniowie gimnazjum mieli tego dnia bardzo dużo pracy, musieli obdarować słodkimi upominkami wszystkie dzieci w naszej szkole.

15 grudnia br. uczniowie z ZPS i PG w Kluczewsku przygotowali przedstawienie świąteczne pt. Królowa Śniegu i święta. W tym dniu uczniowie wystąpili nie tylko przed społecznością szkolną, ale także na spotkaniu seniorów z naszej gminy  oraz podczas zebrania z rodzicami.
Przedstawienie to zaprezentowane zostało również w Świetlicy Wiejskiej w Komparzowie podczas uroczystych obchodów Dnia Babci i Dziadka.

W dniu św. Walentego jak co roku ruszyła poczta Walentynkowa, dzięki której uczniowie mogli anonimowo przesyłać kartki z wyrazami sympatii do wybranych osób.

Z okazji Dnia Kobiet członkowie samorządu przy współpracy z uczniami kl. II, VI oraz gimnazjalistów przygotowali przedstawienie dla społeczności lokalnej, które zaprezentowali w Dobromierzu.

Przygotowali i poprowadzili Szkolne Święto Wiosny

Podczas Majówki Europejskiej nasze uczennice brały udział w Paradzie Schumana prezentując wspólnie z zuchami i harcerzami krótką inscenizację muzyczno- ruchową do muzyki Johana Straussa.

Członkowie  samorządu wykazali się także podczas festynu rodzinnego przygotowując dekorację oraz hasło przewodnie festynu „Otwórzmy serca na potrzeby innych”.

Uczniowie SU w dużym stopniu zaangażowali  się w przedsięwzięcie wyboru Patrona naszej szkołyPrzygotowali narzędzia do przeprowadzenia ankiet wśród rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty.

Samorząd Uczniowski wraz z rodzicami wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia kiermaszu bożonarodzeniowego. Głównym celem powyższego przedsięwzięcia było pozyskanie środków na zakup sztandaru szkoły. W akcję włączyli się uczniowie ZPS i PG wraz
z rodzicami, harcerze oraz opiekunki świetlicy przygotowując piękne własnoręcznie wykonane szopki, stroiki, aniołki, choinki, bombki oraz karty świąteczne. Kiermasz odbył się podczas zebrania z rodzicami wzbudzając duży zachwyt i zainteresowanie wśród kupujących. Pozyskane środki to 785,20zł. Do tej kwoty dołączyliśmy zebrane wcześniej przez uczniów pieniądze ze sprzedaży ciast w kwocie 500,00 zł. W przedsięwzięcie włączyli się także uczniowie z Dziecięco – Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki przygotowując kiermasz książek używanych. Ze sprzedaży książek uzyskano 130,00 zł, które w całości przekazano na sztandar.  Uczniowie klas II i III także przekazali nam  kwotę 233,00 pozostałą z wycieczki.  Łączną kwotę 1798,00 wpłacono na konto Rady Rodziców.

Zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia do instytucji, przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Dobrowolne wpłaty dokonywane są na konto Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski przez cały rok szkolny był fundatorem nagród dla uczniów biorących udział w szkolnych konkursach.

 

Działania wynikające z  inicjatywy naszych uczniów

w roku szkolnym 2015/2016

 

I.            Akcje charytatywne:

a)     „Serduszko puka w rytmie cza- cza…” przekazana kwota 250,21 zł. dla dzieci z wadami serca.

b)    „Spełniamy marzenia” mikołajkowa paczka dla dziecka z okolic Włoszczowy w kwocie 280,00 zł.

c)     „Góra Grosza”, której cel od lat pozostaje niezmienny- pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. Zebrana kwota 153,98 zł.

d)     „Świąteczne Bożonarodzeniowe Kartki Dobroczynne” oraz „Świąteczne Wielkanocne Kartki Dobroczynne”, ze sprzedaży których dochód 166zł. przeznaczony został dla osób chorych i niepełnosprawnych będących pod opieką fundacji „Sursum Corda”

e)     „Pomóż i Ty” pomoc osobom niewidomym i niepełnosprawnym- przekazana kwota ze sprzedaży cegiełek 88,70zł.

 

   II.            Szkolne i okolicznościowe imprezy kulturalno- rozrywkowe:

a)     Dzień Chłopaka,

b)    wybory Mistera Szkoły,

c)     andrzejki,

d)    mikołajki,

e)     Złote Gody- Jubileusz 50- lecia związku par małżeńskich z gminy Kluczewsko (przedstawienie „Bajki z humorem” wspólnie z biblioteką szkolną)

f)      „Niekończąca się historia” –przedstawienie świąteczne (wspólnie z aktywem bibliotecznym),

g)     Dzień Kobiet

h)    dyskoteki szkolne,

i)       Dzień Babci i Dziadka w Komparzowie dla społeczności lokalnej (wspólnie z biblioteką szkolną)

 

III.            Organizacja konkursów:

a)     I Rejonowy Konkurs Recytatorski „Kochamy polską wieś” (wspólnie z biblioteką szkolną)

b)    Konkurs na „Najsympatyczniejszego chłopca”

c)     Konkurs na „Najsympatyczniejszą dziewczynkę”

d)    Konkurs na „ Najładniejszą pisankę wielkanocną”

e)     Szkolne eliminacje do ogólnopolskiego konkursu pt. „Bezpiecznie na wsi”.

 

IV.            Szerzenie patriotyzmu:

a)     Udział w obchodach Święta Niepodległości,

b)    Sprzątanie grobów Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Kluczewsku oraz zapalenie zniczy i składanie przygotowanych wiązanek przed Świętem Zmarłych.

c)     Udział w obchodach upamiętniających działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Stanowiskach.

 

V.            Udział w konkursach:

a)     Udział w konkursie na prezentację wybranego kraju (Holandia) podczas Parady Schumana we Włoszczowie.

b)    Udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez MEN
pt. „Książki naszych marzeń”, nagranie filmiku pt. „Książka najlepszym sposobem na nudę” (wspólnie z biblioteką szkolną).

 

VI.            Pozostałe działania:

a)     Sprzedaż własnoręcznie wykonanych szopek bożonarodzeniowych,

b)    przeprowadzenie loterii fantowej,

c)     sprzedaż ciast,

d)    zakup tog, pelerynek i biretów dla reprezentacji pocztu flagowego,

 

Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę konstruktywnego zagospodarowania uczniom czasu wolnego, dostrzeganie potrzeb innych ludzi, wdrożenie do gospodarności, dbałości o swoje i cudze rzeczy oraz dostrzeżenie wpływu wartości związanych z kulturą i tradycją naszego regionu.