Losowy obrazek

Grono pedagogiczneDrukuj

mgr Orzechowska Irena – Dyrektor Szkoły, historia

mgr Jacek Zięba - Zastępca Dyrektora, historia,

mgr Auguścik-Osicka Małgorzata – język angielski

mgr Bąk Beata – wychowanie fizyczne, zrs

mgr Błotnicka Anna – wychowanie przedszkolne

mgr Celebańska-Pawlik Ewa – język polski, zajęcia świetlicowe

mgr Celebańska-Suliga Bożena – geografia, technika, zajęcia świetlicowe

mgr Czarny Marszałek Alina – wychowanie przedszkolne

mgr Dębowski Tomasz – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, zrs

mgr Dumin Ewelina – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Gębka Agnieszka - historia, wos, zajęcia świetlicowe

mgr Glanda Ewa – biologia, chemia, edb

mgr Hanyż - Prostak Edyta - język polski, zajęcia świetlicowe

mgr Herczyńska Agnieszka - język polski

mgr Barbara Herczyńska - matematyka, fizyka

mgr Hyska Barbara – zajęcia świetlicowe, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne

mgr Janus Izabela - język angielski

mgr Jeziorska Urszula – edukacja wczesnoszkolna

mgr Kluska Ewelina - jezyk niemiecki, chemia, doradztwo zawodowe

mgr Krzysztoszek Małgorzata- matematyka

mgr Lipniak Małgorzata – matematyka, informatyka

mgr Noga Jolanta – edukacja wczesnoszkolna

mgr Nowicka Joanna - zajęcia świetlicowe, wychowanie przedszkolne

mgr Piskorek Agnieszka – wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Skórnicka Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna, zuchy, harcerstwo

mgr inż. Sobczyk Marzena – wychowanie przedszkolne

mgr Stróżykowska Małgorzata – religia

mgr Walasek Małgorzata- biblioteka, wdż

mgr Włódzik Barbara – edukacja wczesnoszkolna