Losowy obrazek

Wizyty

free counters

WiadomościDrukuj

Powtórki z plusem

Powtórki z plusem to cykliczne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów przygotowujących się do sprawdzianu po szkole podstawowej z matematyki. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań. Dołączone do zestawów odpowiedzi pomogą w weryfikacji prac. Zapraszam do udziału w Powtórkach z plusem!
Testy dostępne TUTAJ.

2016

Sprawdzian odbędzie się we wszystkich szkołach podstawowych 5 kwietnia 2015 roku (wtorek). Podzielony będzie on na dwie części:

 • część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 (trwa 80 minut)
 • część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45 (trwa 45 minut)

W 2015 r. uczniowie klas szóstych po raz pierwszy przystąpią do nowego sprawdzianu szóstoklasisty. Co nowego ich czeka? Jak przygotować ich do tego wydarzenia? Na co zwrócić uwagę?

Oto podstawowe informacje:

Sprawdzian:

 1. Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły.
 2. Odbywa się  w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
 3. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 4. Składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej.
  - Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.
  - Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) i trwa 45 minut. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎    
  - Części sprawdzianu rozdziela przerwa.
 5. Ma formę pisemną. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.
 6. Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎
  -informatorze o sprawdzianie
  - przykładowych arkuszach egzaminacyjnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 7. Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).
 8. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.
 9. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

10. Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.

11.  Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie może być podważony.

 

Małgorzata Krzysztoszek