Bieg po zdrowieDrukuj

Zespół Przedszkolno- Szkolny w Kluczewsku od 15.01.2018r. realizuje program antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla klas IV szkoły podstawowej pt. "Bieg po zdrowie" opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Główne cele programu:

  • opóźnianie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wsród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności nt. zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Realizowane w ramach programu zajęcia są prowadzone za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, dostosowanych do wieku odbiorców.

Program skierowany jest również do rodziców lub opiekunów dzieci, którzy podczas spotkań z koordynatorem dowiedzą się między innymi jakie postawy i zachowania rodzicielskie sprzyjają zapobieganiu lub opóźnianiu inicjacji tytoniowej wśród dzieci. Dzięki znajomości tematyki i zakresu programu profilaktycznego rodzice będą mogli być wsparciem dla dzieci podczas realizacji poszczególnych zadań.

Koordynatorzy