Nawigacja

O NasDrukuj

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-SZKOLNYM W KLUCZEWSKU

Nasze przedszkole znajduje się w Kluczewsku, malowniczo położonej miejscowości na pograniczu Przedborskiego Parku Krajobrazowego, powiat włoszczowski.

Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Kluczewsko, a jego mottem przewodnim są słowa Janusza Korczaka:

                        „Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie - naucz…,

jeśli nie wie - wytłumacz…, jeśli nie możec- pomóż….”

 Zasoby środowiska, które może wykorzystać nasza placówka to okoliczne lasy, pola, łąki, stawy, rzeki, gospodarstwa agroturystyczne. Teren przedszkolnego ogródka jest porośnięty zielenią i wyposażony w różnorodny sprzęt do zabaw ruchowych i rekreacji. Wszystko to sprzyja wszechstronnemu rozwojowi sprawności ruchowej dzieci, a każda pora roku stwarza inne możliwości poznawcze.

Placówka dysponuje trzema oddziałami przedszkolnymi, do których uczęszcza 73 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat i jest czynne od 6:30 do 16:00.

Najważniejszym celem kadry pedagogicznej zatrudnionej w naszej placówce jest dążenie do rozbudzania w dzieciach kreatywności oraz pasji do nauki i zabawy. Dzięki licznym zajęciom dodatkowym nie jest to trudne i sprzyja rozwojowi talentów u dzieci. W pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczycielki stosują metody aktywizujące, tworzą własne programy oraz wykorzystują multimedia, które są dostępne w każdej sali. W ciągu roku szkolnego realizowanych jet wiele ciekawych ogólnodostępnych projektów edukacyjnych i konkursów.

W naszym przedszkolu organizuje się wiele wycieczek, spotkań integracyjnych, imprez i uroczystości. Corocznie dzieci biorą udział w festynie szkolnym.

W przedszkolu panuje miła i serdeczna atmosfera, wszyscy pracownicy bardzo się starają, aby było przyjemnie, ciepło, radośnie i ciekawie.