RegulaminDrukuj

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 1. W bibliotece obowiązuje bezwzględna cisza.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
 3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem i godzinami jej otwarcia.
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 7. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w czytelni, wypożyczając do wykorzystania na lekcjach bądź zabierając materiały do domu.
 8. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 9. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 10. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 11. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki , mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.