Losowy obrazek

Umiem pływaćDrukuj

Umiem Pływać 2019

Uczniowie klas I i II Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku  uczestniczą w zajęciach sportowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać”. Inicjatorem projektu jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Zajęcia odbywają się na pływalni  Nemo  we Włoszczowe pod okiem instruktorów nauki pływania.

Uczestnicy projektu na zajęcia dojeżdżają bezpłatnie, ponieważ  koszty przejazdu finansuje  Urząd Gminy w Kluczewsku.

27. 05. 2019r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z ratownikiem Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w  Kielcach.

W trakcie prezentacji nasi wychowankowie dokładnie dowiedzieli się  na czym polega praca ratownika wodnego, poznali sprzęt służący do ratowania ludzi w wodzie, a przede wszystkim poznali zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

To bardzo ważne zagadnienie zwłaszcza w kontekście zbliżających się wakacji.

Barbara Włodzik

Zdjęcia TUTAJ:

 

Projekt – „Umiem Pływać”

W marcu 2015r. rozpoczęła się w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku realizacja PROJEKTU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA skierowana dla uczniów klas młodszych. Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Trzydziestu uczniów z klas II i III zostało zakwalifikowanych do udziału w tym projekcie.

Główne jego cele to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania;
  • profilaktyka i korygowanie wad postawy;
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów;
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnia);
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej;
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia te są bezpłatne, prowadzone przez instruktorów na pływalni NEMO we Włoszczowie, pod opieką ratowników i opiekunów. Nauka pływania rozpoczęła się od wstępnej adaptacji do środowiska wodnego - opanowywania umiejętności przebywania i swobodnego poruszania się w wodzie. Dzieci ćwiczyły zanurzanie, oddychanie oraz  leżenie.  Taki sposób spędzania wolnego czasu po zajęciach w szkole jest dla uczniów bardzo atrakcyjny i korzystny dla ich zdrowia.

Trzeba podkreślić, że pływanie wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci, w sposób bardzo skuteczny zapobiega i koryguje wady postawy.

Koordynator projektu

Zdjęcia tutaj: