Wizyty

free counters

Samorząd Uczniowski 2014-15Drukuj

Nasze Motto na rok szk. 2016/2017

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
     ażeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
     o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał ... 
     [...] o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

Jan Paweł II

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

SAMORZĄD TO WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY!!!

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskie  i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny      i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZPSZ W KLUCZEWSKU

ROK SZKOLNY 2016/2017


Karolina Jambor - Przewodnicząca

Oskar Glanda - Z-ca Przewodniczącej

Nina Łączek - Skarbnik

Nikola Olczyk - Sekretarz

p. mgr Aleksandra Skórnicka - Opiekun Samorządu

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI- SEKCJE 2016/2017

SEKCJA REDAKCYJNA:

Emilia Turczyn

Aleksandra Teklak

Magdalena Okoń

Nina Parzuchowska

Natalia Wójcik

Nikola Olczyk

SEKCJA GOSPODARCZA:

Paulina Liczberska

Karolina Jamróz

Magdalena Baran

Damian Śpiechowicz

Adrian Gębski


SEKCJA KULTURALNO- ROZRYWKOWA:

Kamil Turczyn

Kacper Stypka

Oskar Glanda

Aleksandra Glanda

Jakub Szrek


 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wrzesień

 • Udział Pocztu Flagowego w uroczystościach rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • Wybory  Przewodniczącego oraz Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • Ustalenie planu pracy  na nowy rok szkolny 2016/2017.
 • Organizacja dyskoteki szkolnej z okazji Dnia Chłopaka.
 • Organizacja konkursu w kl. IV-VI na „Najsympatyczniejszego Chłopaka”.
 • Organizacja Rajdu Rowerowego dla członków SU i harcerzy.
 • Udział w  gminnej akcji „Tu mieszkam, tu sprzątam”.
 • Ognisko integracyjne dla członków SU i harcerzy.

Październik

 • Udział w przygotowaniu akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły. 
 • Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
 • Udział członków SU w „Piątkowym czytaniu” w bibliotece szkolnej.

Listopad

 • Udział w porządkowaniu grobów Nieznanego Żołnierza.
 • Przygotowanie gazetki szkolnej z okazji Święta Niepodległości.
 • Udział w Gminnych obchodach Święta Niepodległości w Kluczewsku.
 • Organizacja wróżb andrzejkowych.
 • Współorganizacja II konkursu  recytatorskiego „Żyjąc w wolnej Polsce pamiętajmy o Tych, którzy o tę wolność walczyli, oddali za nią życie ”.
 • Udział akcji charytatywnej „Pomóż i Ty”.
 • Andrzejki – dyskoteka.
 • Włączenie się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej  „Góra Grosza” .
 • Udział członków SU w szkolnej akcji „Poranne czytanie”- czytanie najmłodszym..

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki.
 • Udział w akcji charytatywnej „Spełniamy marzenia”
 • Współorganizacja  przedstawienia świątecznego.
 • Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego.
 • Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Udział w akcji charytatywnej „Sprzedaż świątecznych kartek bożonarodzeniowym” dla fundacji Sursum Corda.

Styczeń

 • Przeprowadzenie ogólnoszkolnej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”?
 • Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego „Pomocna dłoń”
 • Bal karnawałowy.
 • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji uczniów.

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych.
 • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet (montaż słowno- muzyczny)
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.
 • Przywitanie Wiosny.
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
 • Udział w akcji charytatywnej „Sprzedaż świątecznych kartek wielkanocnych” na rzecz fundacji Sursum Corda.
 • Wielkanoc - życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Kwiecień

 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Zorganizowanie szkolnego konkursu na przygotowanie opowiadania lub wiersza pt. „Pomaganie jest fajne”.

Maj

 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Udział Pocztu Flagowego w uroczystej akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka -Współpraca przy organizacji Festynu Rodzinnego.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017.

Cały rok: 

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Losowanie „szczęśliwego numerka”
 • Akcja nakrętki.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły.
 • Prowadzenie szkolnej kroniki.