Samorząd Uczniowski 2014-15Drukuj

W wyniku głosowania przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 została Marta Zięcik. W skład Rady Samorządu weszli Natalia Wójcik oraz Mikołaj Łączek.

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
 w roku szkolnym 2019/ 2020

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
(...)Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.
 Nie można zdezerterować.
Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba <
> i <>,

tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie.
Tak, obronić - dla siebie i dla innych. 

Św. Jan Paweł II

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami i dyrekcją.

Działalność  Samorządu Uczniowskiego w  roku szkolnym 2019/2020 przebiegała zgodnie z planem ustalonym przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Pierwszym etapem naszej pracy były  wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, któreodbyły się we wrześniu 2019 r. Przewodniczącą SU została Lena Migoń, zastępcą Natalia Wójcik a skarbnikiem Klaudia Synowiec.

Członkowie samorządu działają w  następujących sekcjach:

 • kulturalnej,
 • redakcyjnej,
 • wolontarystycznej.

Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje dużo akcji, uroczystości szkolnych oraz lokalnych, które wynikają z przygotowanego planu pracy. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności, inne wynikają z pomysłowości twórczej uczniów.

Rok szkolny 2019/ 2020 rozpoczęliśmy od patriotycznego rajdu rowerowego.  We wrześniu braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W tym samym miesiącu na stadionie sportowym w Kluczewsku przedstawiciele SU brali udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania.

Z  okazji Dnia Chłopaka w klasach starszych  zorganizowaliśmy dyskotekę szkolną.

11 listopada delegacja SU wraz z harcerzami  złożyła kwiaty, zapaliła znicze na grobach poległych za Ojczyznę  oraz wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Kluczewsku i Stanowiskach.

SU włączył się w program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” skierowany dla uczniów klas IV-VIII organizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

26 listopada wspólnie z Biblioteką Szkolną przygotowaliśmy Święto Pluszowego Misia połączone z Dniem Wolontariatu Szkolnego.  Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego chcąc przybliżyć istotę naszego wolontariatu przygotowali prezentację multimedialną Warto pomagać innym. Grupa uczniów klasy VIIb należąca do Dziecięco – Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki zaprezentowała  wiersze własnego autorstwa.
W mikołajki uczniowie klasy VIII, którzy wcielili się w rolę Mikołaja i jego pomocników mieli bardzo dużo pracy, musieli obdarować słodkimi upominkami wszystkie dzieci w naszej szkole. W grudniu zorganizowaliśmy Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, w który włączyła się biblioteka, świetlica oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem wychowawców. W Dniu Edukacji Narodowej  wręczyliśmy słodkie upominki pracownikom szkoły oraz kartki emerytom.  Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy wspólnie z harcerzami wycieczkę do Kina Helios w Kielcach na film pt. „Urwis”. W lutym Samorząd Uczniowski i Biblioteka Szkolna po raz piąty podjęli wyzwanie organizacji  Rejonowego Konkursu Recytatorkiego pt. „W krainie bajek i baśni”, na który od lat przybywa wielu uczestników. W czasie pandemii koronawirusa włączyliśmy uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kluczewsku do Ogólnopolskiej Akcji „KARTKA DLA MEDYKA”. Celem akcji było wyrażenie wdzięczności lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i wszystkim pracownikom służby zdrowia za walkę z koronawirusem. Uczniowie wykonali kartki, rysunki z życzeniami i podziękowaniami oraz napisali wiersze. Włączenie się dzieci i młodzieży  w powyższą akcję przybliżyło im  tematykę związaną  z tolerancją i szacunkiem do drugiego człowieka, co z pewnością wpłynęło na rozwijanie w uczniach postawy empatii, wrażliwości i wzajemnej pomocy. Prace dzieci przedstawione zostały w formie fotokolażu na stronie internetowej naszej szkoły.
Z okazji setnej rocznicy urodzin patrona Szkoły Podstawowej w Kluczewsku Św. Jana PawłaII wspólnie z Biblioteką Szkolną zorganizowany został  konkurs plastyczny - „Św. Jan Paweł II – papież pielgrzym”. Był on skierowany do wszystkich uczniów i przedszkolaków. Głównym celem konkursu było pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o papieżu Polaku oraz upamiętnienie obchodów 100 – lecia urodzin patrona naszej szkoły Św. Jana Pawła II.
W konkursie wzięło udział 34 dzieci.

23 maja br. przypadała pierwsza rocznica nadania naszej szkole imienia Św. Jana Pawła II.
Z uwagi na pandemię i obostrzenia z nią związane, nie mogliśmy wspólnie w szkole uczcić tego święta. Chcąc upamiętnić ten szczególny dzień, uczniowie naszej szkoły i przedszkolaki wykonali papierowe serca w barwach papieskich, z których powstał piękny fotokolaż. Przygotowaliśmy również prezentację multimedialną, która przypomina nam, jakie działania podjęliśmy przygotowując się do nadania imienia naszej szkole. Zawarte są w niej również bieżące wydarzenia dotyczące naszego patrona. Niech otuchy w tym trudnym czasie dodadzą nam słowa Św. Jana Pawła II: „(...) Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

Akcje charytatywne w naszej szkole odgrywają dużą rolę- uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie z Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Kluczewsku bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach angażując się w pracę działającego przy SU Klubu Wolontariatu Szkolnego.

Uczniowie angażujący się w działalność Wolontariatu Szkolnego przeprowadzili na terenie naszej placówki wiele akcji na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym.

Mottem, którym się kierują są słowa naszego patrona św. Jana Pawła II:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

 • Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dom przystąpiliśmy do XX Ogólnopolskiej Edycji Góry Grosza, której cel pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom z najuboższych rodzin 605,29. 
 • Wspieramy także fundację Pomóż i Ty rozprowadzając cegiełki na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych przekazana kwota to 191,50 
 • Cały czas trwa akcja Wkręć się w pomaganie  mająca na celu pokrycie kosztów leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zbiórkę plastikowych zakrętek. 
 • Jak co roku braliśmy udział w akcji Spełniamy marzenia. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 510,00 
 • Przeprowadzono także zbiórkę pieniędzy dla dwuletniego chłopca, który urodził się
  z wadą serca HLHS, tzw. Zespołem Niedorozwoju Lewego Serca pod hasłem Z serca dla Miłoszka. Zebrana kwota to 310,27. Na ten cel przeznaczono także część pieniędzy pozyskanych podczas kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych (300,00)  oraz z kiermaszu ciasta (120,00) przeprowadzonego przez uczennice klasy VIa. Łączna kwota przekazana z Samorządu Uczniowskiego  na ten cel to 730,27. Do zbiórki dołączyli się również nauczyciele i pracownicy naszej szkoły zbierając kwotę 310,00. Pieniądze zostały wpłacone na konto ZRZUTKA DLA MIŁOSZKA
  w kwocie 1040,27.

 

Samorząd Uczniowski opiekuje się także Pocztem Sztandarowym, w skład którego w tym roku szkolnym wchodzą:

 • Chorąży- Szymon Łączek kl. VIa,
 • Asysta – Lena Walasek kl. VIa, Weronika Pura kl. VIa. Poczet Sztandarowy uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego oraz Ślubowaniu klasy pierwszej. Samorząd Uczniowski był fundatorem nagród w konkursach organizowanych na terenie szkoły np. „Kartka dla Medyka”, „Św. Jan Paweł II – papież pielgrzym”, V Rejonowego Konkursu Recytatorkiego pt. „W krainie bajek i baśni”,

„Mistrz słownictwa- The master of the vocabulary”. Ufundowaliśmy poczęstunek dla uczniów podczas dyskoteki szkolnej z okazji „Dnia Chłopaka” oraz podczas V Rejonowego Konkursu Recytatorskiego.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie możemy stwierdzić, że prace zaplanowane na rok szkolny 2019/ 2020 zostały zrealizowane. Samorząd Uczniowski stwierdza, że prawa ucznia były przestrzegane w naszej szkole.                                                                                                                    

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Aleksandra Skórnicka

Barbara Herczyńska

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Lena Migoń

 

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
(...)Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.
 Nie można zdezerterować.
Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba <
> i <>,

tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie.
Tak, obronić - dla siebie i dla innych. 

Św. Jan Paweł II

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami i dyrekcją.

 

SAMORZĄD TWORZĄ WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY!!!

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZPS W KLUCZEWSKU

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lena Migoń - Przewodnicząca

Natalia Wójcik - Z-ca Przewodniczącej

Klaudia Synowiec- Skarbnik

p.  Aleksandra Skórnicka - Opiekun Samorządu

 

Członkowie samorządu uczniowskiego pracują w następujących sekcjach:

 • klturalno- rozrywkowej,
 • wolontarystycznej,
 • gospodarczej.

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE:

 • Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej.
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizowanych na terenie naszej szkoły.
 • Całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Wkręć się w pomaganie".
 • Udział w akcjach charytatywnych pn. „Spełniamy marzenia”, „Pomóż i Ty”.
 • Spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły.
 • Aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.
 • Współpraca z instytucjami  oraz fundacjami organizującymi akcje  charytatywne.
 • Udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie Pocztu Sztandarowego.
 • Działania wynikające z bieżących potrzeb i sytuacji.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

WRZESIEŃ

 • Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2019/ 2020.
 • Organizacja kampanii wyborczej wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8- wychowawcy oraz opiekun SU. 
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZPS Kluczewsko.
 • Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU.
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji zbiórki nakrętek.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Udział w patriotycznym rajdzie rowerowym.
 • Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

PAŹDZIERNIK 

 • Dzień Edukacji Narodowej 2019 –  wręczenie upominków pracownikom szkoły oraz emerytom.
 • Rozpoczęcie akcji charytatywnej „Pomóż i TY”.
 • Włączenie się w Ogólnopolską Akcję Głośnego Czytania.
 • Organizacja wycieczki pociągiem do Częstochowy.
 • Udział Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości z okazji „Dnia papieskiego”
 • Udział Pocztu Sztandarowego z okazji ślubowania pierwszoklasistów.
 • Porządkowanie grobów Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym
  w Kluczewsku.

LISTOPAD

 • Udział Pocztu Sztandarowego w apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
 • Udział w Gminnych obchodach Święta Niepodległości w Kluczewsku. Przygotowanie wiązanek oraz zniczy.
 • Organizacja wróżb andrzejkowych dla uczniów klas młodszych.
 • Włączenie się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej  „Góra Grosza” .
 • Udział członków SU w akcji „Czwartkowe czytanie” przybliżenie sylwetki św. Jana Pawła II- czytanie najmłodszym.

GRUDZIEŃ

 • Szkolne mikołajki.
 • Udział w akcji charytatywnej „Spełniamy marzenia”.
 • Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Współpraca z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"-  Udział w akcji Kartki Bożonarodzeniowe - Zostań dobroczyńcą roku!

STYCZEŃ

 • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji uczniów.
 • Nagrodzenie uczniów ze 100% frekwencją.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I półrocze w roku szkolnym 2019/2020.
 • Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych.

LUTY

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.
 • Współorganizacja V Rejonowego Konkursu Recytatorskiego W bajkowym świecie.

 

MARZEC

 • Dzień Kobiet –  (przygotowanie montażu słowno- muzycznego).
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.
 • Przywitanie Wiosny.

 

 

KWIECIEŃ   

 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
 • Współpraca z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"-  Udział w akcji Kartki Wielkanocne - Zostań dobroczyńcą roku!
 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej.

MAJ

 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia konstytucji 3-Maja; wystawienie Pocztu Sztandarowego.
 • Wybór składu Pocztu Sztandarowego na nowy rok szkolny.

CZERWIEC

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II półrocze w roku szkolnym 2019/2020.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - wystawienie Pocztu Sztandarowego.