Losowy obrazek

Pierwsze samodzielne krokiDrukuj

Projekt realizowany przez Gminę Kluczewsko/Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Kluczewsko od października przystąpiła do realizacji Projektu „Pierwsze Samodzielne kroki” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.1 Zmiejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Głównym celem było zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z miejscowości Kluczewsko i okolic poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. Projektem zostały objęte dzieci w wieku 3-4 lata oraz ich rodzice. Oddział otrzymał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup wyposażenia: zabawek, pomocy dydaktycznych, mebli oraz zatrudnienie personelu pedagogicznego. Nowoczesny sprzęt uatrakcyjnił miejsce pobytu dzieci i sprzyjał realizacji podstawy programowej. Maluchy szybko zaaklimatyzowały się w nowym środowisku. Nauczyły się współpracy ze swoimi rówieśnikami, kulturalnego zachowania, wzajemnej pomocy, bardzo aktywnie uczestniczyły w życiu grupy. Podczas zajęć wychowawca oddziału przedszkolnego rozwijał kompetencje językowe, matematyczne, przyrodnicze, społeczne i techniczne swoich podopiecznych. Dzieci chętnie podejmowały nowe wyzwania i wykonywały powierzone im zadania. Odbyły się spotkania z rodzicami, na których mogli oni podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi swoich pociech i działalności przedszkola. Przedszkolaki wraz z rodzicami uczestniczyli licznie w zaplanowanych wycieczkach. W październiku pojechali do ZOO w Łodzi. Dzieci zobaczyły i poznały wiele gatunków gadów, ssaków, ptaków i ryb, które do tej pory widziały tylko w książkach lub telewizji. Natomiast w grudniu został zorganizowany wyjazd do Teatru Lalki „Kubuś” w Kielcach. Dzieci oglądały tam baśń Braci Grimm pt.,,Królewna Śnieżka”. Aktorzy pokazali małej publiczności w jaki sposób wprawiają lalki w ruch. Dzieci były zafascynowane przedstawieniem, z ogromną przyjemnością i zaciekawieniem go oglądały, a potem z radością uczestniczyły we wspólnym śpiewaniu. Tego dnia teatr stał się zaczarowanym miejscem do którego warto będzie powrócić. Kolejna wycieczka odbyła się w maju do JuraParku w Bałtowie, tematycznie poświęconemu dinozaurom. Dzieci „oko w oko” zobaczyły jak wyglądało podwodne życie miliony lat temu. Pan przewodnik w sposób zrozumiały opowiedział o życiu i zwyczajach dinozaurów. Dużą radość sprawił dzieciom pobyt w Parku Zabaw i Rozrywki, który wyposażony jest w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia. Emocje wzbudziło również obejrzenie filmu w kinie 5D, gdzie oprócz trójwymiarowego obrazu maluchy doznały wrażeń zmysłowych. Następnym miejscem, gdzie maluchy miały możliwość się znaleźć było Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. W cudowny świat bajek i baśni wprowadziła dzieci mysią dziurką wróżka, która po ciekawych opowieściach zabrała je do pędzącego pociągu Koziołka Matołka. Bajkowa podróż odbywała się na lądzie, pod ziemią, w wodzie i w kosmosie. Czekały tam niesamowite postacie. Po wyjściu z dworca dzieci trafiły do zaczarowanego ogrodu, gdzie w ogromnych kwiatach można było usiąść, posłuchać bajek lub w tajemnicy powiedzieć swoje marzenie. Następnie wróżka zadawała bajkowe zagadki, a w sali kinowej zaprosiła do obejrzenia jednej z wielu przygód Koziołka Matołka. Oprócz atrakcyjnych wyjazdów przedszkolaki brały udział w imprezach przedszkolnych tj. andrzejki, mikołajki, bal przebierańców i festyn rodzinny. Uczestnictwo dzieci w projekcie z pewnością rozbudziło w nich ciekawość , rozwinęło zdolności i wpłynęło na wszechstronny rozwój, a tym samym zwiększyło ich szanse w dalszej edukacji.