Losowy obrazek

Wsparcie dla rodzicówDrukuj

INSTYTUCJE WSPARCIA DLA RODZICÓW,

KTÓRZY SZUKAJĄ POMOCY I PORAD W SPRAWIE SWOJEGO DZIECKA

 

I. ZESPÓŁ NADPOPUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI – ADHD:

 • Polskie Towarzystwo ADHD, Kraków ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29, tel: (12) 251-49-24, kom: 609-454-809, www.ptadhd.pl
 • www.adhd.info.pl
 • www.urwis.pl/dzieci

II. ROZPOZNANA DYSLEKSJA ROZWOJOWA:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczne we Włoszczowie
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji (baza adresowa 76 oddziałów w terenie)
 • www.ptd.edu.pl

III. DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE (CUKRZYCA, PADACZKA, ALERGIE, ZABURZENIA NEUROLOGICZNE):

 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne- Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii Nefrologii- Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3- go Maja 13/15 41-800 Zabrze tel: (32) 271-25-11
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii , Warszawa ul. Wiertnicza 122, tel: (22) 842-24-92 e- mail office@epilepsy.org.pl
 • www.viamedica.pl

IV. NADUŻYWAJĄCE ALKOHOLU:

 • Infolinia AA: 801033242
 • Fundacja ,, Dominik”: (22) 8535222 środa- piątek w godz. 13.30- 19.30
 • Anonimowy Przyjaciel- internetowy telefon zaufania Towarzystwa Pomocy Telefonicznej: pomoctel@free.org.pl
 • Pomarańczowa Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Rodziców Pijących Nastolatków: 0-801-14—068 od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

V. EKSPERYMENTUJACEGO Z NARKOTYKAMI:

 • Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, warszawa ul. Dereniowa 52/54 tel; (22) 641- 15- 01 e- mail: kbpn@ kbpn.gov.pl
 • Narkotyki – Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania 0-801-199-990
 • Telefon Zaufania – Narkomania, pomoc rodzinie( 22) 8444470, codziennie w godz. 16.00-20.00
 • Narkomania ,, Pogotowie Makowe”: 0-801-109-696, pn- pt w godz. 10.00-20.00, w sobotę w godz. 10.00-15.00
 • Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny ,, Pogotowie Makowe” przy ,, Powrót z U”: (22) 669- 50- 01 e- mail: zgpowrotzu@poczta.onet.pl
 • Telefon Zaufania do spraw Uzależnień i AIDS (22) 628- 03- 36
 • www.narkomania.akcjasos.pl

VI. WOBEC KTÓREGO STOSOWANA JEST PRZEMOC ,W TM PRZEMOC SEKSUALNA I CYBERPRZEMOC:

 • www.helpline.org.pl
 • www.sieciaki.pl
 • infolinia:0- 800-100-100
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie,, Niebieska Linia” tel: -801- 120-002
 • Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji ,,Dzieci Niczyje”, Warszawa ul. Walecznych 59, tel: (22) 616- 03-14 lub (22) 616- 02-68

VII. Z POWAŻNYMI PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI, ANOREKSJĄ, BULIMIĄ:

 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Warszawa ul. Targowa 66/23 tel: (22) 618- 34- 06, e- mail: spoza@ind.org.pl
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. Al..Sobieskiego 9, tel: (22) 321- 35-00 lub (22) 331-33-31 oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży tel: (22) 642- 12- 72, WWW.ipin.edu.pl
 • Polski Instytut Ericksonowski : www.p-i-e.pl

 

Ponadto fachową pomoc merytoryczną, prawną i psychologiczną zapewniają:

 • Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania -0-800-120-226
 • Infolinia dla Wychowawcy: 0-801- 800- 967 w poniedziałki i czwartki 17.00- 19.00
 • polski portal edukacyjny: WWW.wdu.info.pl- spawy prawne i nauczycielskie
 • www.portalkadrowy.pl
 • www.prawodlaszkol.pl
 • www.znp.edu.pl
 • www.online.synapsis.pl

 

Internet a cyberprzemoc 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszym świecie nie jest możliwa egzystencja bez korzystania z Internetu. Korzystanie z komputera i Internetu jest czymś złym, wręcz przeciwnie, może nam przynieść wiele korzyści.

Cyfryzacja ułatwia nam edukację poprzez łatwy dostęp do różnorodnych źródeł informacji. Umożliwia podjęcie aktywności zawodowej. Pozwala na szybki kontakt ze znajomymi, błyskawiczne przesyłanie wiadomości online. Jest źródłem informacji o otaczającym świecie. Ułatwia wykonywanie operacji bankowych. Zapewnia nam rozrywkę.

Byłoby bardzo dobrze, gdyby wszyscy korzystali z Internetu zgodnie z jego przeznaczeniem, ale niestety tak nie jest. Jak można stwierdzić obserwując wyniki najnowszych badań, zaprezentowane podczas IX Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” dzieci i młodzież najczęściej komunikują się z Internetem za pomocą smartfonów (54,3%), laptopów (53,5%) lub komputerów stacjonarnych (51,8%) czyli jak widać duża grupa młodych ludzi korzysta z więcej niż jednego urządzenia. Połowa zapytanych nastolatków jest pewna, że dobrze i bardzo dobrze radzi sobie z komputerem i Internetem.

Podczas korzystania z Internetu większość, bo około 75% młodzieży opiera się na wiedzy zdobytej samodzielnie, pozostali wykorzystują wiedzę szkolną lub szukają pomocy u starszego rodzeństwa, u kolegów i koleżanek oraz u rodziców. Młodzi ludzie deklarują, że wykorzystują Internet do czerpania wiedzy potrzebnej im do szkoły i uprawiania hobby, do rozrywki, do kontaktowania się z innymi oraz do robienia zakupów.

Niepokojącym  faktem jest to, że życie towarzyskie młodzieży zaczyna ograniczać się do korzystania z portali społecznościowych, ponieważ aż 96% młodzieży deklaruje korzystanie z portali społecznościowych przy czym  aż 8 na 10 młodych ludzi korzysta z tych portali raz lub kilka razy dziennie. Najczęściej wykorzystywane przez nastolatków serwisy społecznościowe to Facebook i YouTube, na których młodzież: prezentuje swoje własne zdjęcia, umieszcza własne komentarze oraz swoje historie,publikuje linki do filmów, zdjęć i artykułów w innych serwisach. Większość młodych ludzi zawsze podaje prawdziwe dane osobowe, dość duża grupa udostępnia je dla każdego, zaś co 10 użytkownik nie widzi potrzeby ograniczania tego dostępu,Mimo, iż wszyscy deklarują znajomość zasad bezpieczeństwa, ale większość nie stosuje ich w praktyce.

Na co więc narażone są nasze dzieci jeśli zbyt lekkomyślnie korzystać będą z Internetu? Jednym z takich zagrożeń jest SEKSTING czyli przesyłanie zdjęć o charakterze seksualnym za pomocą Internetu i telefonu komórkowego. Zdjęcia takie jeśli dostaną się w niepowołane ręce potrafią być źródłem wielu kłopotów. Kolejnym zagrożeniem na jakie narażona jest nasza młodzież to GROOMING czyli szczególna relacja tworzona w Internecie między osobą dorosłą a dzieckiem w celu jego uwiedzenia i wykorzystania seksualnego. Młodzi ludzie często ulegają też CYBERPRZEMOCY czyli zachowaniom agresywnym mającym na celu skrzywdzenie innej osoby przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Negatywny wpływ na psychikę nastolatków ma także łatwy dostęp do treści pornograficznych znajdujących się w sieci, działających destrukcyjnie na psychikę młodego człowieka. Zwykle na takie strony można wejść po zadeklarowaniu, że ma się skończone 18 lat i nikt tego nie sprawdza.

Agresja w sieci może przybrać różnorodne formy, ma też różne nazwy: nękanie interneto-we, cyberdręczenie (cyberstalking), prześladowanie (cyberharassment), agresja elektroniczna (cyberprzemoc),mobbing elektroniczny (cyberbulling),

Pamiętajmy, że każda CYBERPRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM !!!!!!!!

Przejawami cyberprzemocy mogą być: przerabianie i publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów, ujawnianie sekretów, zamieszczanie danych personalnych i zdjęć na portalach randkowych, wulgarne i złośliwe komentowanie zdjęć i wpisów, celowe ignorowanie działalności w sieci, straszenie i szantażowanie oraz wymuszanie konkretnego działania,

nagminne zgłaszanie fikcyjnych nadużyć do moderatorów, przechwycenie profilu, poczty i telefonu; podszywanie się, kradzież i przejęcie zasobów np. w grze

Dowodami cyberprzemocy, które powinniśmy zachować, jeśli chcemy zgłosić nadużycie mogą być: wiadomości e-mailowe, zdjęcia, grafiki,wiadomości nagrane na pocztę głosową telefonu komórkowego, komentarze do wpisów lub zdjęć w serwisach społecznościowych, na blogach, w fotogaleriach itp... treści rozmów prowadzonych przy użyciu czatów lub komunikatorów, wpisy na stronach internetowych, SMS-y i MMS-y, historia połączeń w telefonie komórkowym,

 

Warto wiedzieć, że aż 21,5% młodych użytkowników doświadczyło przemocy w Internecie, zaś jedynie 9% ofiar cyberprzemocy zgłosiło problem nauczycielom, a 29% rodzicom. Prawie 70% ofiar cyberprzemocy zna swoich prześladowców,

Niepokojącymi są fakty, że co 9 nastolatek w Polsce wysyłał za pośrednictwem telefonu lub Internetu swoje nagie lub prawie nagie zdjęcia a prawie 90% materiałów (zdjęć, wiadomości erotycznych) wysyłanych jako prywatne wiadomości trafiło później na dostępne dla wszystkich strony stworzone specjalnie do rozpowszechniania takich treści,

Warto zwrócić uwagę również na to,że co 3 nieletniaosoba, która udała się na spotkanie z nieznajomym poznanym w sieci nie poinformowała o tym nikogo ze swojego otoczenia,

Dzieci będące ofiarami cyberprzemocy doświadczają wielu negatywnych konsekwencji, które utrzymują się długo po zakończeniu prześladowania, nawet w życiu dorosłym. Są to: depresja, lęk, wzmożone napięcie, niepokój, poczucie osamotnienia,obniżony nastrój, utrata zainteresowań, ograniczenie aktywności, które wcześniej sprawiały przyjemność, problemy zdrowotne, takie jak bóle głowy, problemy ze snem, bóle brzucha,niska samoocena i trudności w budowaniu opartych na zaufaniu relacji z innymi ludźmi, obniżenie osiągnięć szkolnych.

UCZULMY więc SWOJE DZIECI NA TO, ABY: pomyślały zanim wyślą komuś intymne zdjęcie i nie poddawały się modzie na prezentowanie nagości w sieci, gdyż moda przeminie, a fotografie zostaną na zawsze i nawet te, które zostały przesłane bliskiej osobie też mogą zostać rozpowszechnione, a publikowane w sieci stać się źródłem kompromitacji. Zatem ostrzegajmy młodych ludzi, aby nie wysyłali zdjęć, których wstydziliby się pokazać rodzicom czy znajomym i nie dzielili się hasłami i loginami do swoich kont.głaszały niepokojące sytuacje osobom dorosłym

KTO MOŻE UDZIELIĆ POMOCY, gdy mimo wszystko dojdzie już do takiej nieprzyjemnej sytuacji? Oczywiście powinny być to rodzina, szkoła i policja. Istnieją też telefony zaufania pod które zawsze możemy zadzwonić, jeśli nie wiemy co zrobić.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111.

Telefon zaufania dla dorosłych tzn. rodziców, opiekunów i nauczycieli  to 800 100 100.

Przypomnijmy  jeszcze raz

Co 10 nastolatek umawia się z nieznajomymi poznanymi w sieci.

Co 3 nie informuje o tym nikogo ze swojego otoczenia

60% nastolatków twierdzi, że rodzice nie interesują się tym co robią w Internecie.

40% deklaruje, że rodzice starają się kontrolować, ale kontrola ta nie jest skuteczna.

 

Szanowni Państwo!
Ponieważ troska o dobro Państwa dzieci, a naszych uczniów jest naszą wspólną sprawą, pragnę przypomnieć kilka ważnych zasad, które pomogą ustrzec nasze pociechy przed cyberuzależnieniem.
Pamiętajmy!
Uzależnienie jako choroba trwa do końca życia.....
Jeśli chcemy ochronić przed nim nasze dzieci postarajmy się temu zapobiec:
-Niech komputer stoi we wspólnym miejscu.
-Nie karzmy dziecka za błędy, o których nam mówi.
-Rozmawiajmy z dzieckiem.
-Nie bójmy się przyznać do niewiedzy.
-Bawmy się siecią, poznawajmy ją.
-Serfujmy po sieci ze swoim dzieckiem.
-Pokazujmy dziecku wartościowe miejsca w sieci.
-Wspólnie z dzieckiem przygotujmy regulamin korzystania z Internetu.
-Uczmy dziecko kontrolowania czasu spędzonego w sieci. Żelazną regułą powinna stać się godzina udania na spoczynek.
-Zorganizujmy dziecku zajęcia alternatywne (kino, sport, spotkania z przyjaciółmi...)
-Porozumiewajmy się z rodzicami kolegów i koleżanek naszego dziecka.
-Uczmy dziecko zasad bezpieczeństwa w Internecie.
-Wychowujmy do sieci.
-Wspomagajmy się programami filtrującymi.
-Dziecko, które nie ukończyło 2 lat nie powinno korzystać z żadnych mediów cyfrowych.
- Wskazane jest, aby dziecko w wieku szkolnym korzystało z komputera (telefonu komórkowego) nie więcej niż przez 1,5h dziennie. Korzystanie z mediów cyfrowych przez 3 godziny dziennie powoduje takie rozchwianie systemu nerwowego młodego człowieka, że uniemożliwia mu to naukę, a nawet może powodować zapominanie tego czego już się nauczył.
Bądźmy przyjaciółmi swojego dziecka. Nie musimy być informatykami, aby uchronić je od cyberuzależnienia
Młody człowiek szuka w Internecie tego, czego brakuje mu w domu. Pomóżmy mu zatem w...
-wzmacnianiu więzi rodzinnych,
-zainteresowań własnych,
-budzeniu szacunku do norm społecznych i tradycji,
-rozwijaniu szacunku do praktyk religijnych,
-kształtowaniu kontaktów z pozytywnymi grupami rówieśników,
Podkreślajmy nasz brak akceptacji dla zachowań niepożądanych.
Uświadamiajmy skutki wynikające z różnych zachowań.
Niech cyfryzacja stanie się dla nas i naszych dzieci źródłem pozytywnych treści i rozrywki, ale niech nie zastąpi nam piękna otaczającej nas rzeczywistości.
opracowała Małgorzata Lipniak

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO-SZKOLNYM
W KLUCZEWSKU

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.  Dz.U. z 2018r., poz. 969).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2137, 224 z 2019 , poz. 730).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 852).

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 161,125).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457, 1560, 1669, 2245, DZ.U. z 2019 poz. 730,761)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty  działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015, poz. 1249)

 

            Za realizację Strategii odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, a koordynatorem działań jest dyrektor szkoły.

 

I. Cele:

 1. usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia
 2. wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą
 3. promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania
 4. zwiększenie wychowawczej roli szkoły

      5.   wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania oraz określonych granic

 

II. W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole ustala się co następuje:

 

1. W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły
 z rodzicami ucznia.

a)      Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem

b)      W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca:

aa) ustala jak  najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami,

bb) prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem,

cc) prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej,

c)      Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej poradni/placówki,

d)      Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem:

aa) zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły,

bb) zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.

 1. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną (np. wzywane jest pogotowie).
 2. Policja jest wzywana w przypadku:

a)      gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście,

b)      znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych,

c)      gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne,

d)      kradzieży lub innych wykroczeń.

 1. W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole zasad, są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne.

 

III. Zasady interwencji profilaktycznej

 

1. Interwencję przeprowadza wychowawca klasy w sytuacjach zagrożenia ucznia:

     a) uzależnieniem,

     b) przestępczością,

     c) demoralizacją,

     d) zachowaniami ryzykownymi.

2. Celem interwencji profilaktycznej jest:

    a) udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i rodzicom przez dostarczenie informacji, zaproponowanie współpracy pomiędzy domem a szkołą,

    b) zapobieganie problemom związanych z zagrożeniem uzależnieniami, przestępczością,

    c) demoralizacją.

3. W sytuacji zagrożenia ucznia uzależnieniem, przestępczością, demoralizacją, zachowaniami ryzykownymi:

      a) wychowawca zbiera informacje o sytuacji ucznia i na ich podstawie dokonuje wstępnej diagnozy, analizy i oceny problemów ucznia.

     b) wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, podczas której przekazuje uczniowi:

   aa) spostrzeżenia, jakie zaszły w jego funkcjonowaniu;

   bb) informacje o konsekwencjach wynikających z jego zachowań;

   cc) komunikat o zakazie zachowań ryzykownych, związanych z zagrożeniem uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją;

   dd) informację o konieczności poinformowania rodziców.

4. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i przeprowadza z nimi rozmowę informując o:

a) przyczynach, dla których szkoła szczególnie zainteresowała się dzieckiem,

b) zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa dziecka związanych z zagrożeniami ryzykownymi, uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją.

c) zobowiązaniu obu stron - rodziców i szkoły - o nawiązaniu ścisłej współpracy / stały kontakt ze szkołą, wymiana uwag, spostrzeżeń odnośnie ucznia, itp./;

5. W obecności rodziców wychowawca rozmawia z dzieckiem zobowiązując je do zmiany swojego zachowania.

 1. Wychowawca monitoruje ucznia poprzez:

a) obserwowanie ucznia w szkole;

      b) nagradzanie korzystnych zmian w zachowaniu się ucznia.

 

IV. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 

            1. W Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia. Działania w tym zakresie prowadzone są w ramach realizacji:

a) Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

b) zajęć edukacyjnych – zgodnie z obowiązującą podstawą programową poszczególnych przedmiotów,

c)  konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej,

d)  współpracy z: pielęgniarką szkolną, lekarzami rodzinnymi i stomatologiem, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Włoszczowie, funkcjonariuszami policji działającymi na terenie Gminy Kluczewsko, Komendą Powiatową Policji we Włoszczowie,

e) godzin z wychowawcą,

f)  imprez sportowych i rekreacyjnych,

g) akcji informacyjnych w ramach realizacji programów profilaktycznych,

h) zebrań z rodzicami,

i)  spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem (ppp) oraz pielęgniarką,

j)  spotkań ze specjalistami/praktykami w zakresie profilaktyki zdrowotnej,

k)  wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

l) doskonalenia wychowawców i nauczycieli  w  ramach zespołów wychowawców
i zespołów nauczycieli przedmiotowców.

 

V.  Formy i metody działalności informacyjnej.

            1. Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród młodzieży, rodziców
 i nauczycieli wiedzy na temat:

a) szkodliwości środków lub substancji, których używanie łączy się zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień,

b)  dostępnych form pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem,

c)  możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień,

d)  skutków prawnych związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

            2. Upowszechnienie tej wiedzy następuje poprzez:

a)  realizowanie konkursów i akcji profilaktycznych na terenie szkoły,

b)  motywowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach i konkursach
 o tematyce profilaktycznej,

c)  opracowywanie gazetek o tematyce profilaktycznej,

d)  wykorzystanie filmów o tematyce profilaktycznej,

e)  rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami mające na celu przekazywanie informacji na temat zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi,

f)  przeprowadzanie zajęć o tematyce profilaktycznej przez przedstawicieli Policji, Ośrodka Zdrowia, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

g)  edukację rodziców,

h) opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli (w formie broszur, ulotek, prezentacji multimedialnych),

i) edukację nauczycieli – przekazywanie informacji na temat szkoleń i warsztatów oraz zapraszanie specjalistów na szkolenia rady pedagogicznej.

 

VI. Zadania pracowników szkoły w zakresie pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

1. Dyrektor szkoły:

a) realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły,

b) monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych
i interwencyjnych,

c) na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach wynikających  z realizacji Strategii,

d) podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona
z zachowaniem praw uczniów, jak i ich rodziców.

2) Nauczyciele i wychowawcy klas:

a) realizują działania profilaktyczne i interwencyjne określone w Szkolnym Programie

Wychowawczo-Profilaktycznym oraz w Planach Pracy Wychowawcy Klasowego.

b) systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego        
  i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do dyspozycji wychowawcy, na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań,

c) realizują zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają te zagadnienia,

d) uczestniczą w kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień
 i innych problemów młodzieży oraz sposobów podejmowania wczesnej interwencji 
w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem,

e) wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z młodzieżą i ich rodzicami informując
o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia,

f) wychowawcy klas organizują szkolenia z rodzicami uczniów o charakterze profilaktycznym, zapraszają specjalistów z zakresu tej tematyki,

g) wychowawcy klas dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań ryzykownych uczniów swojej klasy oraz sytuacji życiowej rodzin dysfunkcyjnych,

h) wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 z Policją, także pielęgniarką szkolną w zakresie realizowania zagadnień profilaktycznych, wychowawczych i edukacji prozdrowotnej.

3) Pielęgniarka szkolna podczas pobytu na terenie szkoły:

a) udziela pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie szkoły uczniowi, który wymaga takiej interwencji,

b) wzywa pogotowie ratunkowe, jeśli wymaga tego stan zdrowia ucznia,

c) powiadamia dyrektora szkoły o każdej interwencji w sytuacji, gdy stwierdzi, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

d) przeprowadza profilaktyczne pogadanki i prelekcje dla uczniów/rodziców dotyczące zdrowego trybu życia i zagrożeń uzależnieniami.

4)  Pracownicy administracji i obsługi szkoły:

a) uczestniczą w organizowanych w szkole szkoleniach z funkcjonariuszami Policji na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych mających miejsce na terenie szkoły (podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, alkoholu, posiada substancję przypominającą narkotyk, dokonał czynu karalnego, stał się ofiarą przemocy),

b) informują dyrektora szkoły, wychowawcę lub nauczyciela o każdym niepokojącym zdarzeniu czy zaobserwowanej sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji pracownika szkoły.

 

VII. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, zagrożenia przemocą oraz uchylaniem się od realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje;

Lp.

Sytuacja kryzysowa

Działania interwencyjne poszczególnych pracowników szkoły


1.

Nauczyciel uzyskał informację, iż uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się
w stan odurzenia, uprawia nierząd lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

a)nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,

b)wychowawca informuje o fakcie  dyrektora szkoły,

c)wychowawca wzywa do szkoły rodziców /prawnych opiekunów i w obecności dyrektora przekazuje im uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności; w przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem; jednocześnie informuje o dalszych działaniach szkoły w przypadku niezastosowania się do zaleceń – powiadomienia Sądu.
 Z podjętych czynności i ustaleń sporządza dokładną notatkę.

d)w toku interwencji profilaktycznej wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym,

e)jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).

 

2.

Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu,  narkotyków/ dopalaczy.

a)nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,

b)nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie  i życie, przekazuje pod opiekę pielęgniarki szkolnej (jeśli jest obecna),

c)pielęgniarka (a w przypadku jej nieobecności nauczyciel) wzywa pogotowie w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pierwszej pomocy medycznej,

d)wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców /prawnych opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,

e)jeżeli rodzice /prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka ze szkoły, o pozostaniu ucznia w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszowi Policji –decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia
 i w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

f)dyrektor szkoły powiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice /prawni opiekunowie ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób,

g)w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma prawo przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych –na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), o fakcie umieszczenia ucznia Policja zawiadamia  rodziców /prawnych opiekunów oraz Sąd Rodzinny,

h)jeżeli powtarzają się przypadki, że uczeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających znajduje się na terenie szkoły, świadczy to o jego demoralizacji. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Policji (specjalisty ds. nieletnich).

 

3.

Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk.

a)nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,

b)nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły,

c)dyrektor szkoły wzywa Policję,

d)po przyjeździe Policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące zdarzenia.

 

4.

Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

a)nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją,

b)nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji,

c)nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły oraz rodziców /prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,

d)w przypadku, gdy uczeń – pomimo polecenia –odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież
 i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy,

e)jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją wezwanym funkcjonariuszom Policji,

f)wcześniej próbuje sam ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył tę substancję,

g)nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

      Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, wprowadzanie ich do obrotu, udzielanie innej osobie
i nakłanianie do użycia, ich wytwarzanie i przetwarzanie.

      Każde z opisywanych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który nie ukończył 17 lat.

      W przypadku zaistnienia jednego z powyższych przestępstw na terenie szkoły należy wezwać Policję.

 

5.

Nauczyciel stwierdził, że uczeń popełnił czyn karalny lub przestępstwo.

a)nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,

b)ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, a w przypadku kradzieży podejmuje próbę odzyskania utraconego mienia,

c)przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły (o ile sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod jego opiekę,

d)powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia –sprawcy,

e)niezwłocznie powiadamia Policję,

f)zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je Policji,

g)sporządza notatkę ze zdarzenia.

      W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, należy zawiadomić Policję lub Sąd Rodzinny.

 

6.

Nauczyciel stwierdził, że uczeń stał się ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa.

a)nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie pielęgniarki, wezwanie pogotowia, w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń,

b)niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia,

c)wzywa Policję, w celu profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa,

d)ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

7.

Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję lub przedmioty, które ocenia jako niebezpieczne (np. broń, materiały wybuchowe, nieznane substancje).

a)nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły,

b)nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,

c)nauczyciel uniemożliwia dostęp do tych rzeczy osobom postronnym,

d)dyrektor szkoły natychmiast wzywa Policję (tel. 997 lub 112).

 

8.

Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej przez ucznia.

a)nauczyciel bądź inny pracownik szkoły, który jest świadkiem stosowania przemocy zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.

b)wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniająca z uczniem i zgłasza ten fakt  dyrektorowi szkoły,

c)wychowawca natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców sprawcy i poszkodowanego oraz odnotowuje ten fakt w dzienniku w rubryce kontaktów z rodzicami,

d)wychowawca wpisuje sprawcy uwagę do dziennika i udziela mu upomnienia nakazując zaprzestania stosowania przemocy,

c)w przypadku powtarzania się przemocy ze strony ucznia, rodzice są zobowiązani do zdiagnozowania przyczyn zaburzeń zachowania i objęcia dziecka specjalistyczną opieką terapeutyczną.

d)jeśli brak jest współpracy ze strony rodziców,   
a uczeń nadal stosuje przemoc, wychowawca informuje dyrektora, który zgłasza ten fakt na Policji lub powiadamia Sąd Rodzinny.

 

9.

Postępowanie w przypadku niewłaściwego realizowania obowiązku szkolnego.

a)rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkole,

b)uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych,

c)bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy zliczają wyniki frekwencji tygodniowej  i miesięcznej.

d)nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają jedynie: choroba, pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe.

e)o przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia rodzice/prawni opiekunowie powinni poinformować wychowawcę osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Mogą również przekazać informacje do sekretariatu szkoły.

f)po powrocie do szkoły uczeń ma obowiązek  dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie od rodzica lub zaświadczenie/zwolnienie lekarskie,

g)w przypadku nieobecności ucznia trwającej  7 dni
i braku jej zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów, wychowawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ustalenia przyczyn nieobecności /kontakt telefoniczny/,

h)w razie braku reakcji ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia, wychowawca wysyła rodzicom pisemne wezwanie do szkoły z podaniem konkretnego terminu spotkania, celem wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia. W przypadku zgłoszenia się rodziców, przypomina zasady realizacji obowiązku szkolnego i konsekwencje oraz sporządza ze spotkania notatkę.  O podjętych działaniach informuje dyrektora szkoły.

i)w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia      w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % należy podjąć następujące działania:

aa)dyrektor szkoły wysyła do rodziców/prawnych opiekunów ucznia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru upomnienie zawierające informację, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczonym terminem oraz informację, że niespełnienie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,

bb)w przypadku braku kontaktu ze szkołą ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o pomoc i interwencję do instytucji wspomagających pracę szkoły (Policja – dzielnicowy, GOPS, kurator),

cc)w przypadku dalszego nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia,  dyrektor szkoły  kieruje pismo do Sądu Rejonowego  - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
o wgląd w sytuację rodzinna ucznia.

dd) jeśli po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

10.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wagarów.

a)w sytuacji gdy wychowawca podejrzewa, że uczeń jest nieobecny w szkole z powodu wagarów natychmiast kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia,

b)jeśli podejrzenia potwierdziły się, po przyjściu ucznia do szkoły przeprowadza z nim rozmowę wychowawczą,

c)wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności ucznia, nawet w przypadku uzyskania usprawiedliwienia od rodziców,

c)w przypadku powtórzenia się sytuacji, wychowawca udziela uczniowi upomnienia, przeprowadza z uczniem rozmowę motywującą, podejmuje inne środki oddziaływania wychowawczego. Włącza do współpracy rodziców ucznia,

d)jeśli podjęte działania są nieskuteczne, wychowawca informuje dyrektora szkoły, który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami informuje o grożących konsekwencjach i udziela uczniowi upomnienia.

e)jeśli uczeń nadal wagaruje, dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rejonowego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją.

 

11.

Postępowanie nauczycieli w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na

terenie szkoły.

1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna poinformować wychowawcę.

2. Wychowawca w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej

odzieży. [Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży,

ani teczki ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji].

3. Wychowawca zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by sprawca uporządkował miejsce zdarzenia.

4. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o paleniu papierosów przez dziecko.

5. Przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców natomiast  do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic (opiekun)

6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, wychowawca powiadamia dyrektora szkoły oraz stosuje wobec wychowanków kary określone w Statucie Szkoły.

 

12.

Postępowanie wobec przemocy domowej

1. Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:
a)   powiadomienia dyrektora szkoły,
b) wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.
c) w przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny.
d) nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi w swych ocenach, kierować się rozwagą
 i dyskrecją.
2. Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:
a) powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania,
b) zaniedbany wygląd,
c) nadmiernie agresywne zachowania,
d) wycofanie, bierność, nieśmiałość,
e) wstyd przed zdjęciem ubrania,
f) kłopoty w nauce,
g) kłopoty z apetytem i snem,
h) ssanie kciuka,
i) obgryzanie paznokci,
j) moczenie,
k) płaczliwość,
l) nadmierna zależność od dorosłych,
ł) kłopoty w nauce,
m) strach przed dorosłymi,
n) trudności w utrzymaniu przyjaźni,
o) izolacja,
p) zaniżona samoocena,
r) problemy emocjonalne.

 

13

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów,

nauczycieli, pracowników

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów).

2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy o zdarzeniu.

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami na temat zdarzenia, sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).

4. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczniów, uczestników

zdarzenia o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten fakt w dzienniku).

5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca powiadamia dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia).

6. Wychowawca ucznia/uczniów w porozumieniu z dyrektorem szkoły stosuje wobec

ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły.

 

14

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.

1. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu dyrektora.

2. Ustala okoliczności kradzieży dokonanej przez wychowanka ( z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia).

3. Wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza rozmowę z uczniem w ich

obecności, z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców ( do teczki wychowawcy).

4. Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży.

5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę określoną w Statucie Szkoły.

 

VIII. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.

            W trosce o prawidłowy rozwój młodzieży na terenie szkoły podejmowanych jest szereg różnorodnych działań wychowawczych, zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych w związku z uzależnieniami oraz innymi sytuacjami zagrożenia. Składają się na nie działania:

1) w ramach współpracy z rodzicami w szkole organizowane są:

a) klasowe zebrania,

b) konsultacje indywidualne z nauczycielem, wychowawcą,

c) edukacja rodziców,

d) spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami prowadzone przez pedagoga/                 psychologa,

e) bieżąca współpraca –kontakt telefoniczny, korespondencja,

f) wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo, pomoc w podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom.

2) Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków przyjmuje następujące formy:

a) wymiany informacji dotyczących postaw wychowanków w odniesieniu do uzależnień,

b) wspólne rozwiązywanie indywidualnych problemów, proponowanie rozwiązań, poradnictwo,

c)przekazywanie informacji dotyczących skutków prawnych związanych
z naruszeniem prawa przez uczniów szkoły,

d) praca pedagogizacyjna z rodzicami dotycząca potrzeb rozwojowych dzieci
i młodzieży, zagrożeń związanych z uzależnieniami, przebiegu rozwoju społecznego, dostępnych form pomocy specjalistycznej (w ramach spotkań z wychowawcami klas  oraz ogólnych zebrań wszystkich rodziców,

f) udostępnianie rodzicom informatorów, poradników i materiałów edukacyjnych, ulotek,

g )zachęcanie rodziców do utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą,

h) angażowanie rodziców do współpracy z nauczycielami w zakresie organizowania imprez szkolnych, wycieczek, dyskotek, itp.

 

IX. Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych.

            1. Zajęcia profilaktyczne prowadzą:

a) wychowawcy klas, w oparciu o plany wychowawcy klasy, w ramach godzin wychowawczych,

b)  nauczyciele przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom, w ramach zajęć edukacyjnych,

c)  nauczyciele realizujący wychowanie do życia w rodzinie,

d)  nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia sportowe:

           2. Zajęcia profilaktyczne prowadzone są poprzez:

a) zachęcanie uczniów do uprawiania sportu jako alternatywnej formy zagospodarowania czasu wolnego wobec zachowań ryzykownych,