Losowy obrazek

Pracownia komputerowaDrukuj

W ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół",  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 4 czerwca 2008 r. nasza szkoła otrzymała pracownię komputerową.  Otrzymaliśmy 10 stanowisk komputerowych dla uczniów wraz z oprogramowaniem podstawowym, serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym, drukarkę laserową sieciową, komputer przenośny, wideoprojektor, urządzenia sieciowe i budowa sieci oraz oprogramowanie edukacyjne.

Nowy sprzęt zapewnia doskonałe warunki pracy uczniom klas I-VI, którzy podczas lekcji mogą wyszukiwać niezbędne informacje, wykorzystywać programy multimedialne, oglądać prezentacje, a także przy użyciu projektora mogą oglądać filmy tematyczne i edukacyjne .

Cele projektu:

  • umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów;
  • przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji;
  • stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji;
  • stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w  środowisku lokalnym;
  • promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora);
  • usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.