Losowy obrazek

PantomimaDrukuj

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Teatr NIE TAKI zwyczajny - pantomima


AUTORZY:  Aleksandra Skórnicka,  Małgorzata Walasek

CZAS TRWANIA INNOWACJI:  Rok Szkolny 2017/2018

RODZAJ INNOWACJI:  organizacyjna

ZAKRES INNOWACJI: Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy IV-VII (15 uczniów) Szkoły Podstawowej w Kluczewsku

 

OPIS INNOWACJI:

Dzieci, które aktywnie uczestniczą w licznych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych zaproponowali stworzenie przedstawienia teatralnego opartego na gestach. Uczniowie chcą poznać i nauczyć się od mistrzów pantomimy tajników tego rodzaju sztuki. Ćwiczenia tego typu zwiększą koordynację oraz świadomość własnego ciała, rozwiną jego twórczy potencjał. Nauczą koncentracji oraz wyrażania i rozpoznawania emocji. Udział dzieci w zajęciach przyczyni się do lepszego rozumienia siebie, radzenia sobie ze stresem bądź innymi trudnymi sytuacjami. Pantomima daje świetny efekt w zespole, integruje grupę pozwalając otwierać się na drugiego człowieka.

Zaplanowane działania obejmować będą:

  • Udział w warsztatach pantomimy z doświadczonym aktorem, instruktorem z Krakowa p. Tadeuszem Dylawerskim, który podczas trzech spotkań przeprowadzi dwunastogodzinne zajęcia. 
  • Wyjazd do Krakowa na spektakl teatralny- pantomimiczny pt. „Gino i Suzi, czyli kochaj sąsiada swego jak siebie samego”. 
  • Przygotowanie własnego przedstawienia teatralnego opartego na gestach.

CELE OGÓLNE INNOWACJI:

Głównym celem przedsięwzięcia jest poznanie i nauka technik pantomimy oraz ruchu scenicznego, pozwalającego na wyrażanie stanów emocjonalnych gestem i mimiką.

Pod okiem specjalisty, instruktora pantomimy z Krakowa uczniowie będą doskonalić warsztat aktorski. W kolejnych etapach dzieci wymyślą własną historię, opracują do niej choreografię, zaprojektują stroje oraz dobiorą odpowiednią oprawę muzyczną.

SPODZIEWANE EFEKTY:

W czasie innowacji dzieci poznają podstawowe elementy pantomimy. Nauczą się wyrażać swoje emocje, myśli poprzez gesty- mowę ciała. Będą umiały radzić sobie ze stresem związanym z występowaniem na scenie.
Warsztaty obejmujące elementy pantomimy, teatru ruchu, tańca oraz improwizacji przygotują uczniów do przedstawienia teatralnego, w którym zaprezentują zdobyte umiejętności.

EWALUACJA:

Prezentacja przedstawienia teatralnego w wykonaniu uczestników innowacji podczas Festynu Rodzinnego oraz dla uczniów Specjalnego Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego
w Bogumiłku.