Miasta krajów...Drukuj

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Miasta krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej i Oddziałów Gimnazjalnych w Kluczewsku będą uczestniczyli w innowacji pedagogicznej: „Miasta krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych”. Innowacja będzie przeprowadzana w ramach zajęć  z języka angielskiego i niemieckiego.

Głównym założeniem działania jest poznanie ciekawych, ważnych  historycznie miejsc w miastach krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych oraz nauka języka angielskiego i niemieckiego  dzięki znanym i lubianym przez uczniów narzędziom takim jak komputer z wykorzystaniem aplikacji google maps online.

Multimedialne elementy lekcji wzbudzą ciekawość uczniów. Uświadomią im, że nauka może być przyjemnością. Muszą tylko wiedzieć, gdzie szukać potrzebnych  materiałów i jak z nich korzystać. Lekcje te wpiszą się w realizację podstawy programowej dotyczącej znajomości wiedzy na temat krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Celem zajęć jest również aktywizowanie i zachęcanie uczniów do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów oraz przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i szukania informacji.

Wdrażane treści obejmować będą poznanie następujących miast:

Kraje anglojęzyczne: London, Oxford, Edynburg, Leeds, New York, Washington DC, Los Angeles, Sydney, Canberra, Ottawa, Toronto.

Kraje niemieckojęzyczne:  Berlin, München,  Düsseldorf, Köln, Hamburg, Wien, Bern, Vaduz, Genf, Zürich.

Praca przygotowawcza  do zajęć  jak również w ich trakcie  będzie polegała na:

 • wykorzystywaniu aplikacji google maps  do odbywania wirtualnych wycieczek;
 • korzystaniu ze słowników internetowych;
 • wyszukiwaniu na stronach www informacji dotyczących tematów i treści związanych z historią i kulturą krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

SPOSÓB REALIZACJI:

Realizacja innowacji będzie miała miejsce w trakcie lekcji z języka angielskiego i niemieckiego oraz w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Na realizację innowacji przewidziane są 2 godziny tygodniowo. Nie wymagane są dodatkowe nakłady finansowe.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

Uczniowie:

 • poszerzą swoją wiedzę  z zakresu  kultury krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych;
 • będą potrafili posługiwać się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • wybiórczo i odpowiedzialnie będą korzystać z informacji umieszczonych w internecie;
 • nabędą umiejętność wykorzystywania aplikacji google maps;
 • poprzez TIK rozwiną zainteresowania i chęć poszerzenia zaproponowanych tematów wynikających
  z podstawy programowej;
 • wyćwiczą umiejętność pracy w parach i grupach.

W trakcie zajęć zostaną wykorzystane następujące środki dydaktyczne:: tablica multimedialna, komputer
z dostępem  do internetu, pendrive, CD.

Małgorzata Auguścik-Osicka, Izabela Janus, Ewelina Kluska