Losowy obrazek

Wizyty

free counters

Zajęcia dodatkoweDrukuj

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

 CODZIENNIE: 6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy okolicznościowe, praca indywidualna lub w zespołach o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym.

13.00 – 16.00

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Poniedziałek

  Zajęcia rytmiczno – umuzykalniające  - rozwijanie muzykalności, poczucia rytmu i koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

Marzena Sobczyk

Wtorek

Tukanowy szef kuchni – wspólnie odkryjemy tajniki zdrowej, domowej kuchni, przygotowując swoje ulubione potrawy. / Zajęcia plastyczno-techniczne – rozbudzenie wrażliwości plastycznej i technicznej.

 

Marzena Sobczyk

Środa

„Mali odkrywcy”- zajęcia przyrodnicze – budzenie zainteresowania przyrodą i kształtowanie pożądanych postaw wobec niej.

 

Marzena Sobczyk

Czwartek

Zajęcia z języka angielskiego - rozwijanie umiejętności językowych. 

Przedszkolak twórcą - rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji  wzrokowo – ruchowej.

 

Małgorzata Ławińska

 

Agnieszka Piskorek

Piątek

Zabawa i nauka w kręgu baśni, bajek, opowiadań kształtowanie wyobraźni i umiejętności słuchania ze zrozumieniem, budzenie zainteresowań czytelniczych.

Marzena Sobczyk

Zajęcia Języka Angielskiego (Prowadząca: mgr inż. Małgorzata Ławińska)

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w grupie przedszkolnej raz w tygodniu.

Celem zajęć jest rozwijanie takich sprawności jak mówienie i słuchanie. Dzieci poznają nowe słownictwo i zwroty zgrupowane w postaci bloków tematycznych, które dotyczą najbliższego otoczenia dziecka. Tematy zajęć z języka angielskiego ściśle korelują z tematami zajęć przedszkolnych. W toku zajęć dzieci poznają szereg piosenek i rymowanek i zabaw dydaktycznych na bazie poznawanego słownictwa. Proponowane są również tematyczne prace plastyczne będące dopełnieniem realizowanego tematu.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu (Prowadzące: mgr inż. Marzena Sobczyk, mgr Agnieszka Piskorek)

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu odbywają się 5 razy w tygodniu zgodnie z przyjętym grafikiem:

Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające:

Śpiew, taniec, ruch, wspólne muzykowanie i słuchanie, owocuje u dzieci rozwijaniem muzykalności, poczucia rytmu i koordynacji słuchowo-ruchowej. Ponadto kształtuje spostrzegawczość, rozwija wyobraźnię, wrażliwość oraz twórcze myślenie. Zajęcia te wywierają korzystny wpływ na wszystkie sfery rozwoju dziecka: intelektualną, ruchową, emocjonalną oraz społeczną. A wszystko to w atmosferze radości i zabawy.


Tukanowy Szef Kuchni

Wspólnie odkryjemy tajniki, domowej kuchni, przygotowując swoje ulubione potrawy. Dzieci nauczą się podstaw samodzielności

w kuchni oraz Savoir vivre  – właściwego zachowania przy stole.

Zajęcia plastyczno - techniczne

Podczas tych zajęć dzieci rozwijają zainteresowania plastyczne i techniczne,  rozbudzają ciekawość poznawczą, rozwijają samodzielność a także umiejętność współpracy w zespole.  Podstawową formą aktywności na zajęciach jest samodzielna, twórcza praca, niejednokrotnie łączona z pracą w zespole.

"Mali odkrywcy - zajęcia przyrodnicze

Głównym celem zajęć przyrodniczych połączonych z doświadczeniami jest rozbudzenie ciekawości otaczającego świata oraz nauczenie uczestników zajęć prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów.  

Dzieci wzbogacają swoje wiadomości, poszerzają wiedzę ekologiczną oraz dotyczącą środowiska naszego regionu prowadzone są również zabawy badawcze celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej.

Przedszkolak twórcą

Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Głównym celem zajęć jest wyrabianie elastyczności działania rąk oraz koordynacji ruchów rąk ze wzrokiem. Ćwiczenia prowadzone w ramach zajęć stanowią bardzo ważny etap przy przygotowaniu dziecka do nauki pisania. Zajęcia odgrywają też rolę zajęć uspokajających, relaksacyjnych i ćwiczących koncentrację uwagi.

W kręgu bajek, baśni, opowiadań

Celem tych zajęć jest zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami dziecięcej literatury,  nauka prawidłowego obchodzenia się z książką. Dzieci uczą się słuchania ze zrozumieniem, ustalają kolejność zdarzeń poprzez odpowiednie ułożenie ilustracji, utożsamiają się z bohaterami.