Zajęcia dodatkoweDrukuj

 

WITAMY

W NASZYM PRZEDSZKOLU

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,

co robić, jak postępować,

współżyć z innymi, patrzeć,odczuwać,

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat."

Robert Fulghum

 

 

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej

naszego przedszkola.

Strona została stworzona z myślą o naszych wychowankach

i ich rodzicach. Jesteśmy pewni, że pomoże ona Państwu

na wygodny kontakt z nami, a nam na prezentację naszych

planów oraz osiągnięć Państwa pociech.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

 

CODZIENNIE:  6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy okolicznościowe, praca indywidualna lub w zespołach

o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym.

 

13.00 – 16.00

Zabawy tematyczne, rozmowy indywidualne, zabawy na świeżym powietrzu; praca indywidualna,

 rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć , rozchodzenie się dzieci

 do domów.


Prowadzące: mgr inż. Marzena Sobczyk, mgr Alina Czarny Marszałek, mgr Joanna Nowicka


Zajęcia dodatkowe w przedszkolu odbywają się 5 razy

w tygodniu zgodnie z przyjętym grafikiem:

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Poniedziałek

 

Gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy muzyczne

 

Gry i zabawy muzyczno – ruchowe, rozwijanie percepcji słuchowej i dużej motoryki – podczas zajęć dzieci

rozwijają    umiejętność sprawnego poruszania się, wyrabiają umiejętność współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń. Śpiewają piosenki, wykonując towarzyszące im ruchy.


 

 

 

 

Alina Czarny Marszałek

Joanna Nowicka

Wtorek

Zajęcia plastyczne

W cyklu zajęć plastyczno – technicznych, dzieci kształtują wrażliwość estetyczną, rozwijają wyobraźnię, zdolności plastyczne oraz umiejętności manualne.


 

 

Joanna Nowicka

Środa

Gry i zabawy matematyczne / Bajkowe zabawy szachowe

 Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, wspomaganie, rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu edukacji matematycznej. Zajęcia przeprowadza były w formie zabawy.

Głównym celem zajęć jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie rozbudzania zaciekawienia dzieci grą w szachy oraz poznania i wyrażania siebie podczas  zajęć szachowych. 

 

Marzena Sobczyk

Czwartek

Zajęcia badawczo – eksperymentalne /

Zajęcia kulinarne

Najskuteczniejszym sposobem poznawania świata są samodzielnie wykonywane doświadczenia i eksperymenty. Jest to sposób bardzo skuteczny, ale także czasochłonny. Doświadczenia dziecko powinno wykonywać możliwie jak najwcześniej. Konieczne jest zapewnienie warunków bezpiecznego poznawania świata i otrzymania pomocy dorosłego człowieka. Tematyka zajęć jest dostosowywana do aktualnych potrzeb dzieci.

To fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Sobczyk

Piątek

Zabawa i nauka w kręgu baśni, bajek

i opowiadań / Polska – Mój dom, moja ojczyzna

Kształtowanie wyobraźni i umiejętności słuchania

ze zrozumieniem, budzenie zainteresowań czytelniczych.

Kształtowanie więzi z własną miejscowością, jej mieszkańcami.
Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej.

 

 

 

Marzena Sobczyk