Losowy obrazek

KonkursyDrukuj

IV Rejonowy Konkurs Recytatorski - "W krainie bajek i baśni"

„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami...”

W dniu 27 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Kluczewsku odbył się V Rejonowy Konkurs Recytatorski „W krainie bajek i baśni” zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną i Samorząd Uczniowski. Uczniowie wraz z opiekunami licznie przybyli z miejscowości: Bebelno, Bukowa, Czarnca, Dobromierz, Konieczno, Krzętów, Kurzelów, Mieczyn, Oleszno, Ruda Maleniecka, Włoszczowa oraz Kluczewsko. Młodych recytatorów oceniało jury w składzie:

P. Zdzisława Krupa – Mentor Dyskusyjnego klubu Książki w Dobromierzu i Kluczewsku,  P. Ewa Napora – pisarka, malarka, hafciarka, artystka ludowa, P. Beata Gieroń – kierownik Domu Kultury w Kurzelowie, P. Monika Kryczka – członkini Dyskusyjnego Klubu Książki w Kluczewsku, P. Zbigniew Woldański – instruktor teatru i tańca Domu Kultury we Włoszczowie.

Do recytacji przystąpiło 30 uczniów w trzech kategoriach wiekowych.

Wśród uczniów klas I – III laureatami zostali:

I miejsce – Paweł Dębski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie,

II miejsce – Michalina Prymas ze Szkoły Podstawowej w Czarncy,

III miejsce – Rafał Majecki z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku.

Wyróżnienie otrzymały: Julia Mularczyk z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2
we Włoszczowie oraz Zuzanna Kluska z Zespołu Placówek Oświatowych
w Kurzelowie.

Wśród uczniów klas IV – VI zwycięzcami zostali:

I miejsce – Zuzanna Turalska z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej,

II miejsce – Adrianna Nykiel z Zespołu Placówek Oświatowych w Bukowie,

III miejsce – Kamil Łapot ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie.

Wyróżnienie otrzymali: Filip Ruszczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego
w Dobromierzu oraz Kamila Kącka z Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie.

Wśród uczniów klas VII – VIII laureatami zostali:

I miejsce – Maja Kantorosińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie,

II miejsce – Zuzanna Śliwińska z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej,

III miejsce – Magdalena Szymczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu.

Wyróżnienie otrzymał Mikołaj Ślęzak z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1
we Włoszczowie.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedził krótki występ uczniów naszej szkoły, wprowadzający wszystkich w świat bajek i baśni. Następnie pani dyrektor, organizatorzy oraz jury wręczyli  laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy wraz z nagrodami.

Atrakcją imprezy była postać „Baby Jagi”, która nagrodziła uczestników konkursu piernikami.

Samorząd Uczniowski ufundował dla wszystkich biorących udział w konkursie słodki poczęstunek.

Serdeczne podziękowania składamy fundatorom nagród do powyższego konkursu: Starostwu Powiatowemu we Włoszczowie, Państwu Małgorzacie i Sławomirowi Grabowskim, właścicielom sklepu „Hit” we Włoszczowie, Państwu Helenie i Jackowi Sobala, właścicielom sklepu „Styrmet” we Włoszczowie, Księgarni „Tania Książka”, Księgarni i Hurtowni Tania Książka „Tuliszków”, Pani dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego Irenie Orzechowskiej oraz Samorządowi Uczniowskiemu.

Podziękowania składamy również księdzu Proboszczowi Wiesławowi Chęcinie, który przekazał kilka książek na rzecz biblioteki szkolnej oraz wszystkim, którzy okazali swoją pomoc podczas organizacji konkursu.

Małgorzata Walasek, Aleksandra Skórnicka, Agnieszka Herczyńska

Zdjęcia TUTAJ 

Film TUTAJ:


IV Rejonowy Konkurs Recytatorski

- "Święty Jan Paweł II - Papież, wybitny Polak, poeta i pisarz"

W dniu 28.02.2019r. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku odbył się IV Rejonowy Konkurs Recytatorski „Św. Jan Paweł II – papież, wybitny Polak, poeta i pisarz” zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną i Samorząd Uczniowski. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół: w Bebelnie, Czarncy, Dobromierzu, Mieczynie Komornikach, Koniecznie, Krasocinie, Krzętowie, Kurzelowie, Lipie, Rudzie Malenieckiej, Seceminie oraz Kluczewsku.


Recytatorów oceniało jury w składzie:
p. Małgorzata Kancerek – przedstawiciel Biblioteki Publicznej we Włoszczowie, 
p. Zdzisława Krupa – Mentor Dyskusyjnego Klubu Książki w Dobromierzu i Kluczewsku,
p. Zbigniew Woldański – instruktor teatru i tańca Domu Kultury we Włoszczowie,
p. Renata dziedzic – pracownik Urzędu Gminy w Kluczewsku,
p. Justyna Kowalska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie,
p. Małgorzata Gusta – Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego.

Wśród zaproszonych gości byli również p. Dagmara Strychalska – kierownik Biblioteki Publicznej w Kluczewsku oraz ks. proboszcz Wiesław Chęcina.

Do recytacji przystąpiło 29 uczniów w czterech kategoriach wiekowych.

Wśród uczniów klas I – III  laureatami zostali:

I miejsce – Szymon Wydrych ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie,

II miejsce – Milena Korpińska z Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie,

III miejsce – Natalia Ciszewska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu.

Wyróżnienie otrzymała Emilia Ziętal z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego
w Komornikach.

Wśród uczniów klas IV – V zwycięzcami zostali:

I miejsce – Zuzanna Turalska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej Szkoła Filialna w Lipie,

II miejsce – Kamil Łapot ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie,

III miejsce – Aleksandra Gil z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Wyróżnienie otrzymał Adam Plich ze Szkoły Podstawowej w Czarncy.

 

Wśród uczniów klas VI – VII  laureatami zostali:

I miejsce – Zuzanna Śliwińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej Szkoła Filialna w Lipie,

II miejsce – Nina Parzuchowska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku,

III miejsce – Daria Drej z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach.

Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Duś ze Szkoły Podstawowej w Seceminie.

 

Wśród uczniów klas VIII – III gimnazjum zwycięzcami zostali:

I miejsce – Aleksandra Steczkowska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu,

II miejsce – Dominik Czajor z Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie,

III miejsce – Oliwia Kubis z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku.

Wyróżnienie otrzymała Kinga Jędrzejczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie.

 

Specjalne wyróżnienie przyznane przez Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie otrzymała Natalia Zalewska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu.


Rozstrzygnięcie konkursu poprzedził krótki montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV oraz III gimnazjum.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu nagrody wręczyli: p. dyrektor Irena Orzechowska, p. Małgorzata Gusta oraz p. Zbigniew Woldański.

Wyrazy uznania dla uczestników konkursu skierowali p. Małgorzata Gusta, p. Zbigniew Woldański oraz ks. proboszcz Wiesław Chęcina.

W organizację  włączyły  się także harcerki oraz Samorząd Uczniowski, który  przygotował  dla uczestników słodki poczęstunek.

Serdeczne podziękowania składamy p. dyrektor Irenie Orzechowskiej, p. Małgorzacie Gusta oraz Samorządowi Uczniowskiemu za ufundowanie nagród. Podziękowania składamy również ks. proboszczowi, który na ręce p. dyrektor przekazał kilka książek dotyczących Jana Pawła II na rzecz biblioteki szkolnej.

Małgorzata Walasek, Aleksandra Skórnicka

Zdjęcia TUTAJ:

 

III Rejonowy Konkurs Recytatorski - "Otuleni Jesienią"

Szumiał las, śpiewał las,
Gubił złote liście,
Świeciło się jasne słonko
Chłodno a złociście…

Rano mgła w pole szła,
Wiatr ją rwał i strzępił…
Opadały ciężkie grona
Kalin i jarzębin…

W dniu 16 listopada 2017r. w Zespole Przedszkolno Szkolnym w Kluczewsku odbył się III Rejonowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „Otuleni jesienią” zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną i Samorząd Uczniowski. Uczniowie recytatorzy wraz z opiekunami licznie przybyli z Bebelna, Bukowy, Czarncy, Dobromierza, Komornik, Konieczna, Krzętowa, Mieczyna i Oleszna. W konkursie wzięli udział także przedstawiciele naszej szkoły.
Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: P. Justyna Kowalska- Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie,  P. Zbigniew Woldański - instruktor teatru i tańca Domu Kultury we Włoszczowie, P. Monika Bakalarz -  animator społeczny gminy Kluczewsko, P. Renata Dziedzic - opiekun świetlicy wiejskiej w Rączkach.

Do recytacji przystąpiło 23 uczniów w trzech kategoriach wiekowych.

Wśród uczniów klas I – III laureatami zostali:

I miejsce – Zuzanna Gaik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie,

II miejsce – Filip Ruszczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu,

III miejsce – Adam Plich ze Szkoły Podstawowej w Czarncy.

Wyróżnienie otrzymała Judyta Drej ze Szkoły Podstawowej w Olesznie.

Wśród uczniów klas IV –V zwycięzcami zostali:

I miejsce – Aleksandra Kotwica z Zespołu Placówek Oświatowych w Bukowie,

II miejsce – Nina Parzuchowska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku,

III miejsce-  Krzysztof Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Olesznie.

Wśród uczniów klas VI- VII laureatami zostali:

I miejsce – Maja Kantorosińska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzętowie, 

II miejsce- Daria Drej z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach,

III miejsce-  Wiktoria Wójcik z Zespołu Placówek Oświatowych w Bukowie.

Wyróżnienie otrzymała Kinga Puchowska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedził taniec w wykonaniu uczennic z klas VI do utworu „Deszczowa piosenka” oraz inscenizacja taneczno- ruchowa naszych przedszkolaków z grupy „0” B.
Podczas imprezy  harcerze pomagali w sprawach organizacyjnych a Samorząd Uczniowski przygotował dla uczestników poczęstunek.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu nagrody oraz dyplomy wręczył  Pan Sławomir Krzysztofik - Wizytator Kuratorium w Kielcach. Słowa uznania wyrazili także księża z naszej parafii, którzy  przekazali na ręce Pani Dyrektor kilka książek na rzecz biblioteki szkolnej.

Serdeczne podziękowania składamy  Pani Dyrektor ZPS w Kluczewsku – Irenie Orzechowskiej za ufundowanie nagród rzeczowych.  

Aleksandra Skórnicka, Ewelina Dumin, Agnieszka Herczyńska, Małgorzata Walasek

Zdjęcia TUTAJ:

 

"Ciekawy wiersz o bibliotece"

Podczas obchodów Dnia Pluszowego Misia połączonego z Dniem Wolontariatu w naszej szkole ogłoszono wyniki konkursu na „Ciekawy wiersz o bibliotece”.

Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie z klas II – III oraz IV – VI. Spośród 25 prac jakie złożono  w bibliotece szkolnej wyłoniono laureatów .

Laureaci w kategorii klas II – III.

  1. Amelia Jończyk – klasa II
  2. Emilia Dobrowolska – klasa II
  3. Amelia Pura – klasa II

Wyróżnienie zdobyła Adrianna Prokop z klasy IIIa.

Laureaci w kategorii klas IV – VI.

  1. Wioleta Kuliś – klasa VIa
  2. Weronika Piskorek – klasa IVb
  3. Magdalena Baran – klasa VIa

Wyróżnienie zdobył Kacper Stypka z klasy IVb

Sponsorem nagród książkowych i drobnych upominków był Samorząd Uczniowski oraz Pani Dyrektor ZPS w Kluczewsku – Irena Orzechowska.

Zdjęcia TUTAJ:

„II Rejonowy Konkurs Recytatorski w Kluczewsku”

Patriotyzm utożsamiany jest z miłością do Ojczyzny. To cecha, którą nasz naród szczególnie się wyróżnia. Jesteśmy dumni z bohaterskiej postawy naszych przodków, którzy własną krwią i ofiarą życia dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości.

Pragnąc rozwijać w młodym pokoleniu Polaków ducha patriotyzmu 8 listopada odbył się II Rejonowy Konkurs Recytatorski poezji i prozy patriotycznej pod hasłem „Żyjąc w wolnej Polsce pamiętajmy o Tych, którzy o tę wolność walczyli, oddali za nią życie”, zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną i Samorząd Uczniowski w Zespole Przedszkolno – Szkolnym
w Kluczewsku.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkół Podstawowych z Bebelna, Czarncy, Dobromierza, Komornik, Kurzelowa i Kluczewska. Zostali oni podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy I – III oraz IV – VI.

Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: Pani Zdzisława Krupa – Mentor Dyskusyjnego Klubu Książki w Dobromierzu i Kluczewsku, Pani Dagmara Strychalska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku, Pani Justyna Kowalska – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie, Pani Ewelina Bartocha – Blogerka Książkowa, Pani Agnieszka Gieroń – Starszy Bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Kurzelowie.

Komisja oceniała recytację zgodnie z następującymi kryteriami: dobór repertuaru, analiza
i interpretacja utworu, analiza głosowa utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wśród uczniów klas I – III laureatami zostali:

I miejsce – Filip Ruszczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu,

II miejsce – Adrianna Prokop z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku,

III miejsce – Julia Barańska z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach.

Wyróżnienie otrzymała Anna Szydłowska ze Szkoły Podstawowej z Bebelna.

            Wśród uczniów klas IV –VI zwycięzcami zostali:

I miejsce – Magdalena Szymczyk z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu,

II miejsce – Daria Drej z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach,

III miejsce Karolina Szymanek z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku.

Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Czarncy.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu  Pani Dyrektor ZPS w Kluczewsku, Irena Orzechowska oraz Pani Zdzisława Krupa wręczyły wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Niezwykle pomocni podczas imprezy okazali się harcerze oraz Samorząd Uczniowski, który ufundował i  przygotował dla uczniów oraz ich opiekunów poczęstunek.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom nagród: Wójtowi Gminy Kluczewsko - Panu Rafałowi Pałce, Pani Dyrektor ZPS w Kluczewsku – Irenie Orzechowskiej oraz Blogerce Książkowej – Pani Ewelinie Bartocha. 

Zdjęcia TUTAJ:

Konkurs Literacko - Plastyczny: "Jesień w lesie"

W dniu 18.10.2016r.zostały  ogłoszone wyniki konkursu  literacko – plastycznego pt. „Jesień w lesie”. Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna w Kluczewsku przy współpracy z Samorządem Uczniowskim oraz Gminną Biblioteką Publiczną. Był on skierowany do uczniów klas II – III oraz klas IV – VI. Zadaniem uczestników było wykonanie w formie plastycznej ilustracji do wiersza Jana Brzechwy pt.   „Grzyby”.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni,  zainteresowań plastycznych i czytelniczych wśród dzieci oraz poszerzenie wiedzy na temat różnych gatunków grzybów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, gdyż wszystkie prace były ciekawe i pomysłowe. Podczas oceny jury zwróciło uwagę na zgodność z tematyką, poziom aktywności twórczej oraz łączenie ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

W kategorii klas II – III laureatami zostali:

I miejsce -  Nicola Gusta  kl. III c,

II miejsce – Marta Zięcik  kl. III a,

II miejsce – Szymon Otto  kl. III c,

III miejsce - Fabiola Barabasz  kl. III b,

III miejsce – Amelia Piech  kl. III c,

Wyróżnienia otrzymały: Magdalena Wojciechowska i Emilia Dobrowolska z kl. II.

W kategorii klas IV – VI wyniki są następujące:

I miejsce – Aleksandra Teklak   kl. VI b

II miejsce  - Emilia Turczyn  kl. VI a

III – Marta Cieślak  kl. VI a

Wyróżnienia otrzymały: Magdalena Okoń i Nicola Olczyk.

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali słodki upominek. Natomiast zwycięzcom przyznano nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród był Samorząd Uczniowski.

Nagrodzone prace można obejrzeć w holu Urzędu Gminy w Kluczewsku.

Zdjęcia TUTAJ:

I Rejonowy Konkurs Recytatorski - "Kochamy Polską Wieś"

Zdjęcia TUTAJ:

„Zachodźże słoneczko, skoro masz zachodzić, bo mnie nogi bolą po tym polu chodzić…”

Słowami tej piosenki w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Kluczewsku rozpoczął się I Rejonowy Konkurs Recytatorski „Kochamy polską wieś”, który odbył się w dniu 25 listopada 2015r. Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna w Kluczewsku oraz Samorząd Uczniowski ZPS Kluczewsko. W zmaganiach recytatorskich uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych z Bebelna, Brygidowa, Czarncy, Dobromierza, Komornik, Oleszna, Włoszczowy i Kluczewska.

Głównym celami konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie uczniów poezją i prozą.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych – Klasy I-III oraz IV-VI. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie w ciągu określonego czasu wiersza oraz fragmentu prozy o tematyce przedstawiającej „życie na wsi”.

Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: Pani Zdzisława Krupa – Mentor Dyskusyjnego Klubu Książki w Dobromierzu, Pani Agnieszka Gieroń – Starszy Bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Kurzelowie, Pani Julianna Fornal – lider Zespołu Ludowego „Ale Babki” z Komparzowa, Pani Justyna Kowalska – Dyrektor  Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie, Pani Beata Gieroń – Kierownik Domu Kultury w Kurzelowie, Pani Gabriela Szydłowska – Instruktor w  Domu Kultury we Włoszczowie.

Jury oceniając uczestników brało pod uwagę: dobór repertuaru, analizę i interpretację utworu, analizę głosową utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po zaprezentowaniu się wszystkich młodych artystów oceniający wybrali laureatów a zostali nimi:

W kategorii klas I-III:

I miejsce -  Julia Lipniak z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 z Włoszczowy,

II  miejsce - Wiktoria Królikowska z Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Dobromierzu,

III  miejsce - Kacper Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Olesznie.

Wyróżnienie zdobyła Kalina Toborek z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie.

W kategorii klas IV – VI:

I  miejsce - Karol Siwek ze Szkoły Podstawowej w Olesznie,

II  miejsce - Daria Drej z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach,

III  miejsce - Maciej Pytlewski z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie.

Wyróżnienie zdobyła Aleksandra Glanda z Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci nagrody rzeczowe, które wręczyła pani dyrektor ZPS Kluczewsko – Irena Orzechowska.

Fundatorem nagród był Wójt Gminy Kluczewsko Pan Rafał Pałka oraz blogerka książkowa Pani Ewelina Bartocha.

Zwieńczeniem zmagań konkursowych był występ Zespołu Ludowego „Ale Babki” z Komparzowa.

Organizatorzy wsłuchując się w pozytywne opinie i komentarze zarówno zacnego jury jak i młodych artystów już zapowiadają, że konkurs będzie cyklicznie kontynuowany w kolejnych latach.

Małgorzata Walasek, Aleksandra Skórnicka