RekrutacjaDrukuj

ZAPRASZAMY  DO PRZEDSZKOLA

w ZESPOLE PRZEDSZKOLNO – SZKOLNYM w KLUCZEWSKU

 

Nasze przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Kluczewsko, a jego mottem przewodnim są słowa Janusza Korczaka:

„Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie - naucz…,

jeśli nie wie - wytłumacz…, jeśli nie może- pomóż….”

Placówka dysponuje trzema oddziałami przedszkolnymi, do których uczęszcza obecnie  75 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat i jest czynne od godz. 6:30 do godz. 16:00.

Najważniejszym celem kadry pedagogicznej zatrudnionej w naszej placówce jest dążenie do rozbudzania w dzieciach kreatywności oraz pasji do nauki i zabawy. Dzięki licznym zajęciom dodatkowym (gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy taneczno - muzyczne, zajęcia plastyczne, gry i zabawy matematyczne, zajęcia badawczo – eksperymentalne, zajęcia kulinarne, zabawa i nauka w kręgu baśni, bajek i opowiadań, zajęcia logopedyczne)  nie jest to trudne i sprzyja rozwojowi talentów u dzieci. W pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczycielki stosują metody aktywizujące, tworzą własne programy oraz wykorzystują multimedia, które są dostępne w każdej sali. W ciągu roku szkolnego realizowanych jest wiele ciekawych ogólnodostępnych projektów edukacyjnych i konkursów.

W naszym przedszkolu organizuje się wiele wycieczek, spotkań integracyjnych, imprez i uroczystości. W przedszkolu panuje miła i serdeczna atmosfera. Wszyscy pracownicy bardzo dbają o to, aby było przyjemnie, ciepło, radośnie i ciekawie.

ZAPRASZAMY 

Wniosek do przedszkola: POBIERZ