Wolontariat SzkolnyDrukuj

Harmonogram działań wolontariatu szkolnego
w Roku Szkolnym 2019/2020

26 listopada cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II wzięła udział w obchodach Święta Pluszowego Misia połączonego z Dniem Wolontariatu Szkolnego. Ideą działalności Klubu Wolontariatu Szkolnego jest niesienie pomocy potrzebującym. Nasi wolontariusze biorą udział w różnych akcjach charytatywnych włączając w nie całą społeczność szkolną. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego chcąc przybliżyć istotę naszego wolontariatu przygotowali prezentację multimedialną. Grupa uczniów klasy VIIb należąca do Dziecięco – Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki zaprezentowała  wiersze własnego autorstwa pt. „Urodziny Misia” i „Miś - Ptyś". Całość uświetnił występ  chórku. Na zakończenie p. dyrektor Irena Orzechowska podziękowała wszystkim za okazywanie pomocy potrzebującym i zachęciła do dalszego udziału w różnych akcjach charytatywnych podkreślając, że dobro, którym obdarowujemy innych zawsze do nas powraca.

Niech drogowskazem dla każdego z nas będzie motto przewodnie działalności naszego wolontariatu:

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
     ażeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
     o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał ... 
     [...] o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
"

Św. Jan Paweł II

Aleksandra Skórnicka, Małgorzata Walasek

Zdjęcia: TUTAJ:

Harmonogram działań wolontariatu szkolnego
w Roku Szkolnym 2018/2019

Mottem, którym się kierujemy są słowa naszego patrona św. Jana Pawła II:

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, 
     ażeby każdy człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
     o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał ... 
     [...] o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

Św. Jan Paweł II

Z okazji Dnia wolontariatu Szkolnego połączonego z Dniem Pluszowego Misia wspólnie
z biblioteką szkolną przygotowaliśmy przestawienie profilaktyczne pt. „Jarzębinka” ukazujące istotę pomagania drugiemu człowiekowi.

 • Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dom przystąpiliśmy do XIX Ogólnopolskiej Edycji Góry Grosza, której cel pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.
 • Wspieramy także fundację Pomóż i Ty rozprowadzając cegiełki na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.
 • Cały czas trwa akcja Wkręć się w pomaganie  mająca na celu pokrycie kosztów leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zbiórkę plastikowych zakrętek.
 • Jak co roku braliśmy udział w akcji Spełniamy marzenia- przygotowaliśmy mikołajkową paczkę dla dziecka z okolic Włoszczowy.

 

Harmonogram działań wolontariatu szkolnego
w Roku Szkolnym 2017/2018

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

 

Akcje charytatywne w szkole odgrywają dużą rolę- uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie z Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Kluczewsku bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

W bieżącym roku szkolnym wsparliśmy Fundację Jesteśmy Blisko w akcji charytatywnej Pluszaki.

W ramach akcji Spełniamy marzenia przygotowujemy mikołajkową paczkę dla chorego dziecka z okolic Włoszczowy.

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dom przystąpiliśmy do XVIII Ogólnopolskiej Edycji Góry Grosza, której cel pozostaje od lat niezmienny - pomoc dzieciom z najuboższych rodzin.

Wspieramy także fundację Pomóż i Ty rozprowadzając cegiełki na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.

Cały czas trwa akcja Wkręć się w pomaganie  mająca na celu pokrycie kosztów leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zbiórkę plastikowych zakrętek.

Współpracujemy również z fundacją Przyjazny Świat Dziecka przystępując do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą Przywróćmy dzieciom uśmiech.

Pragniemy szczególnie podziękować Rodzicom i Uczniom naszej szkoły za wrażliwość i otwarte serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Samorząd Uczniowski

 

Działalność wolontariatu szkolnego
w roku szkolnym 2016/2017

wrzesień

 • Sprzątanie świata w ramach akcji „Tu mieszkam, tu sprzątam”

październik

 • Porządkowanie grobów  Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Kluczewsku przed świętem zmarłych.

listopad

 • Udział w akcji „Pomóż i Ty” – (rozprowadzanie cegiełek) pomoc na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.

grudzień

 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”- pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.
 • „Świąteczne Bożonarodzeniowe Kartki Dobroczynne” pomoc dla osób chorych i niepełnosprawnych będących pod opieką fundacji „Sursum Corda”.
 • „Spełniamy marzenia” – przygotowanie mikołajkowej paczki dla dziecka z naszej okolicy.

marzec

 • „Świąteczne Wielkanocne Kartki Dobroczynne”, pomoc dla osób chorych i niepełnosprawnych będących pod opieką fundacji „Sursum Corda”.

kwiecień

 • Akcja „Sprzątanie świata”  z okazji Dnia Ziemi.

Cały rok:

 • Przeprowadzanie akcji charytatywnych wynikających z bieżących potrzeb i sytuacji losowych.