ŚwietlicaDrukuj

„Świetlica wita was, Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci, Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny, Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy, Najweselszej w okolicy!”

 

Zdalne nauczanie:

Zakładki od Wiktorii

Takie oto piękne zakładki wykonała uczennica naszej szkoły - Wiktoria Łęcka w ramach zajęć świetlicowych.

Zdjęcia TUTAJ:

*************************************************************************************

Każdego roku obchodzimy Dzień Ziemi. Jest to święto, które ma uświadomić wszystkim ludziom, że należy chronić naszą planetę przed zaśmieceniem i zanieczyszczeniem. Robimy to w rozmaity sposób np. segregujemy śmieci, by móc je wykorzystać ponownie, nie rozrzucamy ich w lesie, na ulicy, na zakupy zabieramy siatki wielorazowego użytku, wybieramy produkty w szklanych opakowaniach, z ekologicznych upraw, nie marnujemy wody w prosty sposób zakręcając kran w czasie mycia zębów, gasimy światło, gdy wychodzimy z pomieszczenia.

Powstało wiele piosenek zachęcających do dbania o naturę i czystość środowiska. Wysłuchajcie jedną z nich pt. „Ekorock” i zaśpiewajcie karaoke

            Zachęcamy do narysowania plakatu lub zrobienia zdjęcia jak dbacie o środowisko np. pomagacie w pracach w ogrodzie, na działce, porządkujecie wokół domu, sadzicie kwiaty na balkonie itp. i przyślijcie na adres joanna.nowicka99@wp.pl zamieszczone zostaną na stronie szkoły.

*************************************************************************************

Witam wszystkich!

Teraz dużo czasu spędzacie w domu. Zachęcam Was do przedstawienia tego co robicie w różny sposób, np. napiszcie opowiadanie na temat: „Jak spędzam czas  w domu” lub zróbcie zdjęcie, album, napiszcie wiersz, rymowankę, skecz, nakręćcie filmik, zaśpiewajcie piosenkę. Jakikolwiek jeszcze inny pomysł wpadnie Wam do głowy to go zrealizujcie i przyślijcie na adres: joanna.nowicka99@wp.pl

*************************************************************************************

Witam wszystkich

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Jak zapewne wiecie będziemy je spędzać inaczej niż dotychczas. Mimo wszystko chciałabym Was zachęcić do wykonania świątecznej karki. Tym, którym podarujecie własnoręcznie wykonaną kartkę poczują się wyróżnieni i podziękują Wam za pamięć oraz za to, że poświęciliście im trochę wolnego czasu.

Wykonanie kartki jest doskonałym sposobem na twórcze wykorzystanie skrawków papieru, małych kawałków wstążek, taśm, tkanin, które każdy znajdzie w swoim domu.

Podpowiedź znajdziecie: https://www.jaskoweklimaty.pl/kartki-na-wielkanoc-diy-zrob-to-sam/

Do dzieła!

Zdjęcia kartek proszę wysłać na adres: joanna.nowicka99@wp.pl

A ja życzę mimo wszystko WESOŁYCH ŚWIĄT

**************************************************************************************

Witam wszystkich!

Zaproponuję Wam uszycie maseczki ochronnej. Możecie ją podarować mamie lub tacie, gdy wychodzą z domu w ważnych sprawach, do apteki lub do sklepu.

Jak uszyć prostą maseczkę zobaczycie tutaj: https://sklepantex.pl/blog/maseczka-ochronna-jak-uszyc-i-czy-chroni-przed-wirusem/ 

Proszę o zdjęcia w własnoręcznie wykonanych maseczkach na adres: joanna.nowicka99@wp.pl

 

 Świetlica Szkolna w ZPS Kluczewsko

czynna jest codziennie w godzinach: 7:10 - 16:00

Wychowawcy świetlicy: mgr Barbara Hyska

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (POBIERZ)

Ważne informacje

 • Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko do świetlicy szkolnej zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz można otrzymać w świetlicy szkolnej
 • Wychowawcy świetlicy przyjmują opłaty za dowóz dzieci  (ogłoszenia dotyczące wysokości opłat oraz terminu wywieszane są  w świetlicy oraz na stronie szkoły).
 • Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnych zgłoszeń wypełnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Plan zajęć dnia

7.10 – 7.55

 • Gry i zabawy stolikowe
 • Czytanie czasopism / lektura własna
 • Rozrywki umysłowe
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela

12.10 – 16.00

 • Zajęcia dydaktyczne związane z planem działań opiekuńczo-wychowawczych
 • Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne
 • Konkursy / quizy / gry dydaktyczne
 • Zajęcia umuzykalniające-Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek
 • Zajęcia plastyczno – techniczne
 • Zajęcia czytelnicze-Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci
 • Spacery, zabawy na powietrzu
 • Oglądanie programów i filmów dla dzieci, oglądanie bajek
 •  Odrabianie prac domowych
 • Zabawy według zainteresowań dzieci
 • Zajęcia teatralne, żywego słowa
 • Zabawy rekreacyjno-sportowe- zabawy z wykorzystaniem dramy

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w Świetlicy

Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku

 1. Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły
 2. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
 3. Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 6. Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej
 7. Uczenie i rozwijanie samodzielności
 8. Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego
 9. Rozwój zainteresowań czytelniczych
 10. Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych
 11. Kształtowanie postaw i uczyć patriotycznych
 12. Walka z agresją i przemocą
 13. Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
 14. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 15. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci
 16. Egzekwowanie praw i obowiązków ucznia oraz praw człowieka
 17. Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami w celu wspólnego rozwiązania problemów, trudności wychowawczych oraz dydaktycznych.

Zasady pracy w grupie:

 1. Jesteśmy dla siebie mili.
 2. Mówimy do siebie po imieniu.
 3. Mówi jedna osoba – reszta słucha.
 4. Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.
 5. Nie śmiejmy się z drugiej osoby.
 6. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
 7. Pomagamy sobie wzajemnie.
 8. Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.
 9. Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy.
 10. Nie niszczymy cudzych prac.
 11. Jesteśmy sprawiedliwi.
 12. Odpowiadamy za swoją pracę.
 13. Wykonujemy ustalone zadania.
 14. Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.
 15. Zostawiamy po sobie porządek.
 16. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

ZAJĘCIA  ŚWIETLICOWE

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą szkoły. Wychowawcy czuwają nad bezpieczeństwem podopiecznych, dbają o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. Odbyły się pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz podczas zajęć świetlicowych. Dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiązki. Wychowawcy zwracają uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie. Wdrażają do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania swoich potrzeb i przekonań. Starają się nauczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, podnoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz do utrzymania porządku w czasie zabaw i zajęć.

Dzieciom przebywającym na świetlicy oferuję się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Najbardziej lubianymi są zajęcia plastyczno – techniczne oraz gry i zabawy ruchowe. Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy zgodne z ich zainteresowaniami. Korzystają z gier, klocków i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dziewczynki wybierają najczęściej malowanki, które są eksponowane na gazetkach ściennych. Chłopcy wolą składać skomplikowane budowle z klocków. Dużą popularnością cieszą się gry strategiczne (warcaby, szachy). Ponadto dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaległości.

Świetlica szkolna jest miejscem w którym uczniowie mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu lekcji.

Wychowawcy świetlicy: Barbara Hyska, Joanna Nowicka

Zdjęcia TUTAJ: