Cyfrowa SzkołaDrukuj


| Kodeks TIK | Regulamin wypożyczania laptopów |

| Dokumenty | Dobra praktyka | Konspekty TIK |


Szkoła Podstawowa w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych rozpoczęła w 2006 roku. Wówczas wyposażona została biblioteka szkolna w 4 komputery stacjonarne oraz urządzenie wielofunkcyjne, powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej wyposażonej w 15 komputerów stacjonarnych i urządzenia wielofunkcyjnego, korzystają z programów edukacyjnych, z zasobu Internetu.

 

W 2009 roku szkoła pozyskała tablice interaktywne z projektorem multimedialnym i komputerem przenośnym. Wykorzystanie na zajęciach tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego niewątpliwie zwiększa efektywność nauczania, zaangażowanie uczniów, ich motywację do nauki oraz uatrakcyjnia zajęcia. Tablica interaktywna to nowoczesna i doskonała pomoc dydaktyczna, umożliwiająca łączenie tradycyjnego nauczania z prezentacją materiałów multimedialnych. Daje ona szersze możliwości edukacyjne przez co znajduje zastosowanie nie tylko w nauce, ale również przy prezentacjach, szkoleniach.

Dzięki pomocom dydaktycznym zakupionym w ramach programu Cyfrowa Szkoła nauczyciele systematycznie będą zwiększać ilość zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.


W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Kluczewsku zakwalifikowała się do pilotażowego programu rządowego ,,Cyfrowa szkoła”. Uzyskała w ten sposób możliwość unowocześnienia bazy technologicznej – zainstalowano drugą tablicę interaktywną , uruchomiono sieć WIFI na terenie całego obiektu szkoły, zakupiono laptopy do wykorzystania przez uczniów na lekcjach. Nauczyciele zdobywają nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami. Zasadniczo program skierowany jest do klas czwartych szkoły podstawowej jednak korzystać będą z niego również uczniowie z pozostałych klas. Wszystkie urządzenia od razu wzbudziły zachwyt i zainteresowanie wśród uczniów, którzy rozpoczęli już zajęcia w „cyfrowej klasie”. Dzieci chętnie korzystają z nowinek technologicznych, uzupełniając swoja wiedzę. Nauczyciel ma możliwość zachęcenia uczniów do nauki, wyzwolenia w nich kreatywności i umiejętności korzystania z nowoczesnych urządzeń. Tablica interaktywna pozwala nadać lekcji bardziej atrakcyjny charakter. Umożliwia wykorzystanie wszelkich dostępnym opcji – istnieje możliwość pisania, przerabiania tekstu, odsłuchiwania nagrań, a także  interaktywnego korzystania ze stron www, czy też używania cyfrowego podręcznika. Oczywiście, nie można całkowicie odejść od czytania i pisania, niemniej jednak należy korzystać z nowych możliwości.

 


Strona internetowa Cyfrowej Szkoły